GARANTİ PORTFÖY ARK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FONFİNANSAL DURUM TABLOSU 2020/12
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Varlıklar 1.053.497
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç) 1.062.465
Net Varlık Değeri -8.968
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2020/12
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri 7.817.554
Esas Faaliyet Giderleri -227.988
Esas Faaliyet Karı (Zararı) 7.589.566
Net Dönem Kârı (Zararı) 7.589.566