İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)FİNANSAL DURUM TABLOSU 2019/12 2020/12 2021/12 2022/12
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Varlıklar 27.942.286 14.137.883 18.793.544 123.702.124
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç) 4.378.155 43.427 861.069 5.570.453
Net Varlık Değeri 23.564.131 14.094.456 17.932.475 118.131.671
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2019/12 2020/12 2021/12 2022/12
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri 5.464.784 3.864.634 5.270.530 63.143.755
Esas Faaliyet Giderleri -439.125 -769.851 -668.286 -1.723.884
Esas Faaliyet Karı (Zararı) 5.025.659 3.094.783 4.602.244 61.419.871
Net Dönem Kârı (Zararı) 5.025.659 3.094.783 4.601.223 61.419.871