FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2023/09
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar 14.666.385
Duran Varlıklar 1.311.596
Toplam Varlıklar 15.977.981
Kısa Vadeli Yükümlülükler 501.251
Uzun Vadeli Yükümlülükler 162.581
Toplam Yükümlülükler 663.832
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 15.314.149
Ödenmiş Sermaye 18.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar 15.314.149
Toplam Kaynaklar 15.977.981
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2023/09
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Hasılat
Satışların Maliyeti
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar) 0
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) -2.265.571
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) -1.780.012
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) -1.780.012
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) -1.822.250
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı) -1.822.250
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları -1.822.250
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -1.822.250
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları -1.822.250