KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2021/12 2022/03
Sunum Para Birimi TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Konsolide
Dönen Varlıklar 38.555.951 41.769.888
Duran Varlıklar 1.362.161.153 1.521.976.697
Toplam Varlıklar 1.400.717.104 1.563.746.585
Kısa Vadeli Yükümlülükler 85.770.437 94.249.725
Uzun Vadeli Yükümlülükler 471.009.887 519.434.297
Toplam Yükümlülükler 556.780.324 613.684.022
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 843.936.780 950.062.563
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar 843.936.780 950.062.563
Toplam Kaynaklar 1.400.717.104 1.563.746.585
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2021/12 2022/03
Sunum Para Birimi TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Konsolide
Hasılat 89.020.796 21.935.740
Satışların Maliyeti -57.924.088 -21.302.664
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 31.096.708 633.076
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar) 31.096.708 633.076
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) 22.785.437 -1.079.871
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) 66.728.961 -1.069.778
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) 65.903.781 -3.833.481
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) 68.285.171 -2.275.387
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı) 68.285.171 -2.275.387
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 68.285.171 -2.275.387
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 344.532.553 108.401.170
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 412.817.724 106.125.783
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 412.817.724 106.125.783