ASTOR ENERJİ A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2022/12 2023/09
Sunum Para Birimi TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar 5.028.939.108 9.977.538.488
Duran Varlıklar 1.389.019.967 2.274.555.100
Toplam Varlıklar 6.417.959.075 12.252.093.588
Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.927.516.287 4.456.690.100
Uzun Vadeli Yükümlülükler 179.576.099 145.961.655
Toplam Yükümlülükler 3.107.092.386 4.602.651.755
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 3.310.866.689 7.649.441.833
Ödenmiş Sermaye 850.000.000 998.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar 3.310.866.689 7.649.441.833
Toplam Kaynaklar 6.417.959.075 12.252.093.588
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2022/12 2023/09
Sunum Para Birimi TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Hasılat 7.392.433.448 8.882.635.830
Satışların Maliyeti -4.906.914.702 -5.468.552.326
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2.485.518.746 3.414.083.504
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) 0
Brüt Kâr (Zarar) 2.485.518.746 3.414.083.504
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) 2.192.529.533 3.097.638.530
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) 2.300.676.262 3.453.691.906
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) 1.978.341.091 3.669.670.317
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) 1.827.009.411 3.043.206.717
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı) 1.827.009.411 3.043.206.717
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 1.827.009.411 3.043.206.717
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 385.281.939 49.517.402
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 2.212.291.350 3.092.724.119
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 2.212.291.350 3.092.724.119