BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2020/12 2021/12 2022/12 2023/09
Sunum Para Birimi 1000TL 1000TL 1000TL 1000TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Finansal Varlıklar (Net) 20.094 93.791 275.643 144.111
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar (Net) 154.561 216.933 354.044 607.835
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar (Net) 12.668 12.252 20.139 19.052
Ortaklık Yatırımları 18.860 18.860 21.860 26.360
Maddi Duran Varlıklar (Net) 2.327 1.108 1.549 150.177
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net) 2.615 2.393 2.155 2.046
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net) 0 0 0 0
Cari Vergi Varlığı 2.602 4.158 13.400 15.142
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 5.709
Diğer Aktifler (Net) 20.850 51.795 55.716 55.874
Varlıklar Toplamı 234.577 401.290 744.506 1.026.306
Mevduat 0 0 0 0
Alınan Krediler 92.933 33.142 58.379 41.713
Para Piyasalarına Borçlar 10.000 15.000 50.000 18.750
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net) 41.741 34.515 56.285 111.774
Fonlar 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0
Faktoring Yükümlülükleri 0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Yükümlülükler (Net) 0 0 0 0
Karşılıklar 2.984 2.647 29.424 19.943
Cari Vergi Borcu 1.048 5.658 14.101 20.688
Ertelenmiş Vergi Borcu 3.140 27.224 62.217 126.387
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlık Borçları (Net) 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları 0 0 0 0
Diğer Yükümlülükler 12.494 51.333 7.760 11.788
Özkaynaklar 70.237 231.771 466.340 675.263
Ödenmiş Sermaye 40.000 40.000 56.000 56.000
Yükümlülükler Toplamı 234.577 401.290 744.506 1.026.306
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2020/12 2021/12 2022/12 2023/09
Sunum Para Birimi 1000TL 1000TL 1000TL 1000TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Net Faiz Geliri veya Gideri 87.273 311.033 402.513 562.601
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri veya Giderleri -3.114 -2.349 -4.689 -6.282
Temettü Gelirleri 0 0 3.000 4.500
Ticari Kâr veya Zarar (Net) 9 0 0 0
Diğer Faaliyet Gelirleri 3.767 12.657 7.771 13.336
Faaliyet Brüt Kârı 87.935 321.341 408.595 574.155
Net Faaliyet Kârı (zararı) 7.560 190.545 195.083 307.866
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) 7.560 190.545 195.083 307.866
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) 5.731 161.493 149.365 233.621
Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) 0 0 0 0
Net Dönem Kârı (Zararı) 5.731 161.493 149.365 233.621
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı) 5.731 161.493 149.365 233.621
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı) 0 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 79 41 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 5.810 161.534 149.365 233.621