PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2019/12 2020/12 2021/12 2022/03
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Konsolide Konsolide
Dönen Varlıklar 147.482.615 108.036.355 347.828.591 518.492.775
Duran Varlıklar 394.876.202 400.108.553 876.323.478 920.145.021
Toplam Varlıklar 542.358.817 508.144.908 1.224.152.069 1.438.637.796
Kısa Vadeli Yükümlülükler 220.652.907 118.941.139 158.751.186 297.301.584
Uzun Vadeli Yükümlülükler 200.197 198.020 384.667 459.294
Toplam Yükümlülükler 220.853.104 119.139.159 159.135.853 297.760.878
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 321.505.713 389.005.749 1.065.476.527 1.141.433.966
Kontrol Gücü Olmayan Paylar -460.311 -557.048
Toplam Özkaynaklar 321.505.713 389.005.749 1.065.016.216 1.140.876.918
Toplam Kaynaklar 542.358.817 508.144.908 1.224.152.069 1.438.637.796
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2019/12 2020/12 2021/12 2022/03
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Konsolide Konsolide
Hasılat 85.225.613 110.235.739 62.279.068 34.229.058
Satışların Maliyeti -85.264.104 -90.507.777 -30.178.612 -16.020.944
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -38.491 19.727.962 32.100.456 18.208.114
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar) -38.491 19.727.962 32.100.456 18.208.114
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) 28.635.125 78.759.354 310.711.642 72.827.402
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) 29.309.978 78.759.354 310.711.642 72.827.402
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) 816.233 69.100.338 303.514.786 69.372.112
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) -1.096.376 67.428.985 302.766.820 69.393.535
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı) -1.096.376 67.428.985 302.766.820 69.393.535
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 -175.818 0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları -1.096.376 67.428.985 302.942.638 69.393.535
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 23.429 71.051 32.267.316 6.467.167
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -1.072.947 67.500.036 335.034.136 75.860.702
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 -175.818 75.957.439
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları -1.072.947 67.500.036 335.209.954 -96.737