METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2019/12 2020/12 2021/12 2022/03
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar 4.405.396 5.676.238 9.519.258 9.607.854
Duran Varlıklar 24.507 86.459 219.309 280.007
Toplam Varlıklar 4.429.903 5.762.697 9.738.567 9.887.861
Kısa Vadeli Yükümlülükler 133.078 937.090 894.598 969.161
Uzun Vadeli Yükümlülükler 65.222 82.717 173.012 343.476
Toplam Yükümlülükler 198.300 1.019.807 1.067.610 1.312.637
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 4.231.603 4.742.890 8.670.957 8.575.224
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar 4.231.603 4.742.890 8.670.957 8.575.224
Toplam Kaynaklar 4.429.903 5.762.697 9.738.567 9.887.861
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2019/12 2020/12 2021/12 2022/03
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Hasılat 8.695.248 7.014.033 8.831.057 16.760.140
Satışların Maliyeti -8.452.784 -4.085.584 -6.497.237 -15.710.733
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 242.464 2.928.449 2.333.820 1.049.407
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar) 242.464 2.928.449 2.333.820 1.049.407
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) -1.108.968 607.734 488.873 121.777
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) -1.195.775 553.433 1.348.758 -313.712
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) -1.195.775 553.433 1.335.720 -322.403
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) -1.114.262 518.627 1.141.164 -568.743
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı) -1.114.262 518.627 1.141.164 -568.743
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları -1.114.262 518.627 1.141.164 -568.743
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 1.416 -7.340 -19.841 -26.990
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -1.112.846 511.287 1.121.323 -595.733
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları -1.112.846 511.287 1.121.323 -595.733