STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2021/12 2022/12 2023/03
Sunum Para Birimi TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar 5.974.462 10.424.867 13.855.021
Duran Varlıklar 1.134.303 492.671 500.268
Toplam Varlıklar 7.108.765 10.917.538 14.355.289
Kısa Vadeli Yükümlülükler 664.618 1.028.382 3.117.012
Uzun Vadeli Yükümlülükler 612.962 82.071 116.932
Toplam Yükümlülükler 1.277.580 1.110.453 3.233.944
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 5.831.185 9.807.085 11.121.345
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar 5.831.185 9.807.085 11.121.345
Toplam Kaynaklar 7.108.765 10.917.538 14.355.289
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2021/12 2022/12 2023/03
Sunum Para Birimi TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Hasılat 0 6.579.209 5.991.262
Satışların Maliyeti 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 0 6.579.209 5.991.262
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) 0
Brüt Kâr (Zarar) 0 6.579.209 5.991.262
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) -462.445 -639.829 1.192.588
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) -462.445 -639.829 1.192.588
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) -174.172 102 1.255.441
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) -168.815 -21.701 1.274.584
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı) -168.815 -21.701 1.274.584
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları -168.815 -21.701 1.274.584
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 -2.399 39.676
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -168.815 -24.100 1.314.260
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları -168.815 -24.100 1.314.260