HEDEF HOLDİNG A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2021/12 2022/03
Sunum Para Birimi TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar 149.129.766 148.818.191
Duran Varlıklar 676.890.561 794.470.820
Toplam Varlıklar 826.020.327 943.289.011
Kısa Vadeli Yükümlülükler 609.363 2.719.330
Uzun Vadeli Yükümlülükler 88.978.791 111.643.900
Toplam Yükümlülükler 89.588.154 114.363.230
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 736.432.173 828.925.781
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar 736.432.173 828.925.781
Toplam Kaynaklar 826.020.327 943.289.011
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2021/12 2022/03
Sunum Para Birimi TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Hasılat 82.163.363 113.429.006
Satışların Maliyeti
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 82.163.363 113.429.006
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar) 82.163.363 113.429.006
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) 76.499.442 111.721.640
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) 76.638.056 111.721.640
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) 81.113.350 115.663.915
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) 71.902.086 92.493.625
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı) 71.902.086 92.493.625
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 71.902.086 92.493.625
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 -17
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 71.902.086 92.493.608
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 71.902.086 92.493.608