AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2021/12 2022/12 2023/09
Sunum Para Birimi TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Konsolide Konsolide
Dönen Varlıklar 1.740.478.458 3.047.821.873 3.724.302.930
Duran Varlıklar 20.790.878.429 32.341.883.280 32.915.352.024
Toplam Varlıklar 22.531.356.887 35.389.705.153 36.639.654.954
Kısa Vadeli Yükümlülükler 876.633.203 1.598.145.065 1.972.340.708
Uzun Vadeli Yükümlülükler 11.851.463.744 16.713.308.164 20.989.780.116
Toplam Yükümlülükler 12.728.096.947 18.311.453.229 22.962.120.824
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 9.803.259.940 17.078.251.924 13.677.534.130
Ödenmiş Sermaye 705.000.000 705.000.000 705.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar 9.803.259.940 17.078.251.924 13.677.534.130
Toplam Kaynaklar 22.531.356.887 35.389.705.153 36.639.654.954
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2021/12 2022/12 2023/09
Sunum Para Birimi TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Konsolide Konsolide
Hasılat 1.240.753.398 3.807.844.798 3.635.985.307
Satışların Maliyeti -725.768.454 -1.405.210.503 -1.872.071.205
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 514.984.944 2.402.634.295 1.763.914.102
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar) 514.984.944 2.402.634.295 1.763.914.102
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) 450.168.938 2.700.263.713 1.934.366.736
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) 454.962.045 2.705.785.230 2.281.405.324
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) -14.332.808 1.424.332.417 -2.639.968.971
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) -120.291.640 1.018.070.601 -2.254.620.263
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı) -120.291.640 1.018.070.601 -2.254.620.263
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları -120.291.640 1.018.070.601 -2.254.620.263
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 3.985.601.066 6.162.168.072 -1.062.674.338
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 3.865.309.426 7.180.238.673 -3.317.294.601
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 3.865.309.426 7.180.238.673 -3.317.294.601