ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2019/12 2020/12 2021/12 2022/03
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar 925.089 534.658 3.838.539 5.952.130
Duran Varlıklar 7.425 22.180 45.237 44.174
Toplam Varlıklar 932.514 556.838 3.883.776 5.996.304
Kısa Vadeli Yükümlülükler 80.504 60.682 255.120 288.464
Uzun Vadeli Yükümlülükler 18.731 49.554 0 0
Toplam Yükümlülükler 99.235 110.236 255.120 288.464
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 833.279 446.602 3.628.656 5.707.840
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar 833.279 446.602 3.628.656 5.707.840
Toplam Kaynaklar 932.514 556.838 3.883.776 5.996.304
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2019/12 2020/12 2021/12 2022/03
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Hasılat 0 0 0
Satışların Maliyeti 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar) 0 0 0 0
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) -603.342 -642.255 -949.160 -806.804
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) -603.342 -642.255 -949.160 -571.576
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) -441.351 -596.608 -813.703 -421.568
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) -437.369 -589.148 -822.216 -420.816
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı) -437.369 -589.148 -822.216 -420.816
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları -437.369 -589.148 -822.216 -420.816
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -3.720 2.471 4.270 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -441.089 -586.677 -817.946 -420.816
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları -441.089 -586.677 -817.946 -420.816