KUYAŞ YATIRIM A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2020/12 2021/12 2022/12 2023/06
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönen Varlıklar 42.941.679 91.897.051 218.433.576 164.768.662
Duran Varlıklar 236.554.521 338.951.083 496.591.426 627.355.211
Toplam Varlıklar 279.496.200 430.848.134 715.025.002 792.123.873
Kısa Vadeli Yükümlülükler 22.737.327 51.031.163 52.628.760 53.979.918
Uzun Vadeli Yükümlülükler 84.999.836 93.878.662 131.389.082 110.306.300
Toplam Yükümlülükler 107.737.163 144.909.825 184.017.842 164.286.218
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 171.759.037 285.938.309 531.007.160 626.390.661
Ödenmiş Sermaye 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 1.446.994
Toplam Özkaynaklar 171.759.037 285.938.309 531.007.160 627.837.655
Toplam Kaynaklar 279.496.200 430.848.134 715.025.002 792.123.873
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2020/12 2021/12 2022/12 2023/06
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Hasılat 6.667.784 71.874.337 243.220.003 78.476.292
Satışların Maliyeti -2.961.758 -46.307.608 -85.990.297 -55.876.499
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 3.706.026 25.566.729 157.229.706 22.599.793
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar) 3.706.026 25.566.729 157.229.706 22.599.793
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) -2.843.187 17.207.583 109.631.726 20.115.230
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) 16.318.250 145.135.376 290.213.024 100.391.260
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) 12.161.787 145.476.449 282.869.881 98.663.183
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) 9.877.822 127.295.405 231.185.473 86.637.951
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı) 9.877.822 127.295.405 231.185.473 86.637.951
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 -8.391
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 9.877.822 127.295.405 231.185.473 86.646.342
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 44.059.188 -7.119.767 32.457.909 33.744.639
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 53.937.010 120.175.638 263.643.382 120.382.590
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 53.937.010 120.175.638 263.643.382 120.382.590