NETA MENKUL DEĞERLER A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2018/12 2019/12 2020/03
Sunum Para Birimi TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar 8.321.896 10.150.982 11.117.021
Duran Varlıklar 2.292.523 2.026.144 2.026.144
Toplam Varlıklar 10.614.419 12.177.126 13.143.165
Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.699.971 452.034 409.730
Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 28.740 290.993
Toplam Yükümlülükler 1.699.971 480.774 700.723
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 8.914.448 11.696.352 12.442.442
Ödenmiş Sermaye 11.000.000 11.000.000 11.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar 8.914.448 11.696.352 12.442.442
Toplam Kaynaklar 10.614.419 12.177.126 13.143.165
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2018/12 2019/12 2020/03
Sunum Para Birimi TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Hasılat
Satışların Maliyeti
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar) 0 0 0
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) -529.938 -532.651 -103.381
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) 1.786.648 1.820.073 -103.381
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) 1.833.247 2.155.590 1.027.957
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) 1.429.887 1.870.235 780.130
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı) 1.429.887 1.870.235 780.130
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 1.429.887 1.870.235 780.130
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -502 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 1.429.385 1.870.235 780.130
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 1.429.385 1.870.235 780.130