UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2020/12 2021/12 2022/12 2023/09
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar 21.167.871 56.829.224 79.526.395 313.209.420
Duran Varlıklar 559.838.055 905.019.860 1.791.637.502 799.381.943
Toplam Varlıklar 581.005.926 961.849.084 1.871.163.897 1.112.591.363
Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.156.805 2.231.700 4.366.248 10.204.765
Uzun Vadeli Yükümlülükler 166.379.687 309.279.653 436.194.634 82.319.990
Toplam Yükümlülükler 168.536.492 311.511.353 440.560.882 92.524.755
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 412.469.434 650.337.731 1.430.603.015 1.020.066.608
Ödenmiş Sermaye 46.846.881 46.846.881 46.846.881 46.846.881
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar 412.469.434 650.337.731 1.430.603.015 1.020.066.608
Toplam Kaynaklar 581.005.926 961.849.084 1.871.163.897 1.112.591.363
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2020/12 2021/12 2022/12 2023/09
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Hasılat 17.318.726 28.803.238 53.653.023 53.629.180
Satışların Maliyeti -7.901.473 -7.671.853 -10.540.264 -12.413.699
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 9.417.253 21.131.385 43.112.759 41.215.481
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar) 9.417.253 21.131.385 43.112.759 41.215.481
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) 22.379.897 482.125.413 403.140.523 -229.942.001
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) 26.917.467 494.866.128 440.552.508 -183.443.634
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) 23.883.051 404.118.331 349.498.296 -319.955.292
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) 26.960.370 298.801.998 275.548.766 -210.415.720
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı) 26.960.370 298.801.998 275.548.766 -210.415.720
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 26.960.370 298.801.998 275.548.766 -210.415.720
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 194.924.534 -47.163.701 504.716.518 -200.120.687
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 221.884.904 251.638.297 780.265.284 -410.536.407
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 221.884.904 251.638.297 780.265.284 -410.536.407