UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2019/12 2020/12 2021/12 2022/03
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar 31.362.318 21.167.871 56.829.224 75.947.570
Duran Varlıklar 323.166.953 559.838.055 905.019.860 840.650.685
Toplam Varlıklar 354.529.271 581.005.926 961.849.084 916.598.255
Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.943.107 2.156.805 2.231.700 4.012.553
Uzun Vadeli Yükümlülükler 158.001.634 166.379.687 309.279.653 319.493.232
Toplam Yükümlülükler 163.944.741 168.536.492 311.511.353 323.505.785
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 190.584.530 412.469.434 650.337.731 593.092.470
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar 190.584.530 412.469.434 650.337.731 593.092.470
Toplam Kaynaklar 354.529.271 581.005.926 961.849.084 916.598.255
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2019/12 2020/12 2021/12 2022/03
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Hasılat 21.735.375 17.318.726 28.803.238 11.230.093
Satışların Maliyeti -7.403.919 -7.901.473 -7.671.853 -2.041.639
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 14.331.456 9.417.253 21.131.385 9.188.454
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar) 14.331.456 9.417.253 21.131.385 9.188.454
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) 17.591.676 22.379.897 482.125.413 -33.624.455
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) 19.122.330 26.917.467 494.866.128 -26.545.967
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) -11.123.559 23.883.051 404.118.331 -48.100.923
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) -8.523.181 26.960.370 298.801.998 -36.849.563
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı) -8.523.181 26.960.370 298.801.998 -36.849.563
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları -8.523.181 26.960.370 298.801.998 -36.849.563
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 94.715.345 194.924.534 -47.163.701 -20.395.698
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 86.192.164 221.884.904 251.638.297 -57.245.261
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 86.192.164 221.884.904 251.638.297 -57.245.261