HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2019/12 2020/12 2021/12 2022/03
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar 2.204.290 5.209.925 4.503.021 3.096.415
Duran Varlıklar 50.036.250 80.408.081 196.915.350 201.916.861
Toplam Varlıklar 52.240.540 85.618.006 201.418.371 205.013.276
Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.802.086 510.739 629.268 935.602
Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.606 70.431 75.246 69.559
Toplam Yükümlülükler 1.803.692 581.170 704.514 1.005.161
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 50.436.848 85.036.836 200.713.857 204.008.115
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar 50.436.848 85.036.836 200.713.857 204.008.115
Toplam Kaynaklar 52.240.540 85.618.006 201.418.371 205.013.276
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2019/12 2020/12 2021/12 2022/03
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Hasılat 96.625 2.655.265 649.861 0
Satışların Maliyeti 0 0 -2.078.250 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 96.625 2.655.265 -1.428.389 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar) 96.625 2.655.265 -1.428.389 0
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) 5.861.954 26.041.075 107.300.181 -2.877.920
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) 5.861.954 26.041.075 107.300.181 -2.877.920
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) 6.796.667 26.236.358 107.665.759 -2.857.072
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) 6.796.667 26.236.358 107.665.759 -2.857.072
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı) 6.796.667 26.236.358 107.665.759 -2.857.072
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 6.796.667 26.236.358 107.665.759 -2.857.072
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -651 -16.502 11.262 1.468
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 6.796.016 26.219.856 107.677.021 -2.855.604
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 6.796.016 26.219.856 107.677.021 -2.855.604