AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.



FİNANSAL DURUM TABLOSU 2019/12 2020/12 2021/12 2022/03
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönen Varlıklar 45.184.209 34.889.229 43.214.948 45.869.688
Duran Varlıklar 162.217.889 229.223.822 321.814.398 332.869.721
Toplam Varlıklar 207.402.098 264.113.051 365.029.346 378.739.409
Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.240.742 880.975 16.000.119 15.972.496
Uzun Vadeli Yükümlülükler 36.184 361.075 208.280 265.248
Toplam Yükümlülükler 1.276.926 1.242.050 16.208.399 16.237.744
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 206.125.172 262.871.001 348.820.947 362.501.665
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar 206.125.172 262.871.001 348.820.947 362.501.665
Toplam Kaynaklar 207.402.098 264.113.051 365.029.346 378.739.409
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2019/12 2020/12 2021/12 2022/03
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Hasılat 9.924.109 10.135.333 10.084.207 4.954.595
Satışların Maliyeti -626.971 -443.158 -277.221 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 9.297.138 9.692.175 9.806.986 4.954.595
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar) 9.297.138 9.692.175 9.806.986 4.954.595
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) 34.507.253 51.768.461 30.993.247 1.489.560
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) 34.507.253 51.768.461 30.993.247 1.489.560
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) 33.935.679 51.761.474 30.986.565 1.485.628
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) 33.935.679 51.761.474 30.986.565 1.485.628
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) 0
Net Dönem Kârı (Zararı) 33.935.679 51.761.474 30.986.565 1.485.628
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 33.935.679 51.761.474 30.986.565 1.485.628
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 1.369.925 4.307.669 54.963.381 12.195.090
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 35.305.604 56.069.143 85.949.946 13.680.718
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 35.305.604 56.069.143 85.949.946 13.680.718