MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2019/12 2020/12 2021/12 2022/03
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönen Varlıklar 731.777.880 1.073.919.767 1.454.979.574 1.926.907.759
Duran Varlıklar 798.537.085 1.601.241.044 2.350.372.967 2.341.852.538
Toplam Varlıklar 1.530.314.965 2.675.160.811 3.805.352.541 4.268.760.297
Kısa Vadeli Yükümlülükler 827.606.353 972.374.129 1.674.044.877 1.937.060.497
Uzun Vadeli Yükümlülükler 521.646.259 982.184.537 1.109.201.586 1.185.241.462
Toplam Yükümlülükler 1.349.252.612 1.954.558.666 2.783.246.463 3.122.301.959
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 196.126.309 704.571.173 1.007.900.874 1.129.487.266
Kontrol Gücü Olmayan Paylar -15.063.956 16.030.972 14.205.204 16.971.072
Toplam Özkaynaklar 181.062.353 720.602.145 1.022.106.078 1.146.458.338
Toplam Kaynaklar 1.530.314.965 2.675.160.811 3.805.352.541 4.268.760.297
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2019/12 2020/12 2021/12 2022/03
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Hasılat 1.460.741.970 1.823.282.965 2.226.845.652 717.299.986
Satışların Maliyeti -1.308.844.129 -1.478.990.971 -1.857.846.443 -419.632.336
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 151.897.841 344.291.994 368.999.209 297.667.650
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar) 151.897.841 344.291.994 368.999.209 297.667.650
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) 101.711.588 268.853.962 441.227.024 303.899.252
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) 123.981.841 293.715.694 534.995.441 313.989.131
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) -15.318.969 -110.290.624 -342.239.922 150.670.789
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) -17.701.730 -92.051.693 -265.489.683 126.820.749
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı) -17.701.730 -92.051.693 -265.489.683 126.820.749
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar -4.336.746 2.072.638 2.288.814 2.799.592
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları -13.364.984 -94.124.331 -267.778.497 124.021.157
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -269.030 698.119.412 566.993.616 -2.468.489
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -17.970.760 606.067.719 301.503.933 124.352.260
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar -4.337.852 13.699.603 -1.825.768 2.765.868
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları -13.632.908 592.368.116 303.329.701 121.586.392