SKYALP FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2020/12 2021/12 2022/12 2023/09
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönen Varlıklar 15.530.726 17.954.348 43.741.949 106.919.055
Duran Varlıklar 4.626.076 21.804.697 29.397.876 40.810.886
Toplam Varlıklar 20.156.802 39.759.045 73.139.825 147.729.941
Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.046.402 18.444.153 19.141.184 19.977.044
Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.831.205 2.015.026 4.441.487 4.103.234
Toplam Yükümlülükler 4.877.607 20.459.179 23.582.671 24.080.278
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 15.279.195 19.299.866 43.731.629 111.642.695
Ödenmiş Sermaye 9.500.000 9.500.000 9.500.000 9.500.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 5.825.525 12.006.968
Toplam Özkaynaklar 15.279.195 19.299.866 49.557.154 123.649.663
Toplam Kaynaklar 20.156.802 39.759.045 73.139.825 147.729.941
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2020/12 2021/12 2022/12 2023/09
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Hasılat 18.679.927 29.298.852 40.291.702 60.637.247
Satışların Maliyeti -11.763.478 -15.071.349 -17.773.367 -20.780.557
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 6.916.449 14.227.503 22.518.335 39.856.690
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar) 6.916.449 14.227.503 22.518.335 39.856.690
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) 685.051 4.783.783 3.915.365 -11.618.019
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) 2.343.620 5.833.373 22.021.181 91.168.341
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) 2.692.106 5.261.876 21.198.696 87.080.421
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) 2.192.499 3.650.048 18.815.260 79.853.223
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) 0
Net Dönem Kârı (Zararı) 2.192.499 3.650.048 18.815.260 79.853.223
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 490.569 7.710.744
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 2.192.499 3.650.048 18.324.691 72.142.479
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 459.284 370.623 8.820.394 -5.372.470
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 2.651.783 4.020.671 27.635.654 74.480.753
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 490.569 7.710.743
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 2.651.783 4.020.671 27.145.085 66.770.010