ODEA BANK A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2020/12 2021/12 2022/12 2023/06
Sunum Para Birimi 1000TL 1000TL 1000TL 1000TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Finansal Varlıklar (Net) 15.938.767 27.133.677 28.512.566 29.414.300
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar (Net) 20.454.566 26.547.141 37.738.567 41.032.535
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar (Net) 672.505 296.839 805.513 823.515
Ortaklık Yatırımları 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar (Net) 189.036 181.790 302.149 299.803
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net) 97.369 147.126 243.171 384.732
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net) 0 0 0 0
Cari Vergi Varlığı 27.428 4.739 911 194
Ertelenmiş Vergi Varlığı 227.363 256.329 593.629 1.148.076
Diğer Aktifler (Net) 2.428.795 898.364 800.343 732.378
Varlıklar Toplamı 40.035.829 55.466.005 68.996.849 73.835.533
Mevduat 25.639.194 38.417.088 49.238.459 56.754.250
Alınan Krediler 1.407.171 1.708.596 1.359.218 1.082.998
Para Piyasalarına Borçlar 3.545.993 2.224.902 4.000.353 1.366
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net) 563.046 0 0 0
Fonlar 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülükler 2.186.716 2.728.749 927.389 946.847
Faktoring Yükümlülükleri 0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Yükümlülükler (Net) 120.954 120.180 163.074 179.055
Karşılıklar 172.551 351.301 1.241.126 961.666
Cari Vergi Borcu 67.042 73.803 325.533 613.363
Ertelenmiş Vergi Borcu 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlık Borçları (Net) 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları 2.109.077 3.833.893 5.336.904 7.415.241
Diğer Yükümlülükler 768.255 2.440.543 1.363.842 495.947
Özkaynaklar 3.455.830 3.566.950 5.040.951 5.384.800
Ödenmiş Sermaye 3.288.842 3.288.842 3.288.842 3.288.842
Yükümlülükler Toplamı 40.035.829 55.466.005 68.996.849 73.835.533
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2020/12 2021/12 2022/12 2023/06
Sunum Para Birimi 1000TL 1000TL 1000TL 1000TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Net Faiz Geliri veya Gideri 1.078.690 1.185.445 2.940.196 1.377.097
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri veya Giderleri 77.519 102.646 187.514 415.052
Temettü Gelirleri 0 0 0 0
Ticari Kâr veya Zarar (Net) 42.888 7.221 40.843 277.598
Diğer Faaliyet Gelirleri 430.386 851.911 1.198.783 1.593.290
Faaliyet Brüt Kârı 1.629.483 2.147.223 4.367.336 3.663.037
Net Faaliyet Kârı (zararı) 167.926 238.585 1.097.222 1.441.121
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) 167.926 238.585 1.097.222 1.441.121
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) 134.209 205.688 853.203 1.095.844
Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) 0 0 0 0
Net Dönem Kârı (Zararı) 134.209 205.688 853.203 1.095.844
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı) 134.209 205.688 853.203 1.095.844
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı) 0 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 22.040 -94.568 620.798 -751.995
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 156.249 111.120 1.474.001 343.849