OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2019/12 2020/12 2021/12 2022/06
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönen Varlıklar 936.881.403 1.507.740.925 3.435.825.964 4.574.580.206
Duran Varlıklar 51.384.592 89.483.759 153.328.759 208.166.574
Toplam Varlıklar 988.265.995 1.597.224.684 3.589.154.723 4.782.746.780
Kısa Vadeli Yükümlülükler 775.379.813 1.233.719.487 2.632.639.618 3.654.663.611
Uzun Vadeli Yükümlülükler 7.067.036 14.713.398 98.105.816 87.134.808
Toplam Yükümlülükler 782.446.849 1.248.432.885 2.730.745.434 3.741.798.419
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 189.971.408 330.609.865 837.544.130 1.014.316.684
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 15.847.738 18.181.934 20.865.159 26.631.677
Toplam Özkaynaklar 205.819.146 348.791.799 858.409.289 1.040.948.361
Toplam Kaynaklar 988.265.995 1.597.224.684 3.589.154.723 4.782.746.780
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2019/12 2020/12 2021/12 2022/06
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Hasılat 16.376.452.251 19.764.853.207 40.674.917.856 9.973.198.628
Satışların Maliyeti -16.189.397.049 -19.451.756.343 -39.924.575.949 -9.543.396.803
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 187.055.202 313.096.864 750.341.907 429.801.825
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) 0 0 0 0
Brüt Kâr (Zarar) 187.055.202 313.096.864 750.341.907 429.801.825
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) 119.101.480 194.724.738 557.750.899 328.417.418
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) 119.170.769 194.677.963 557.919.983 353.591.425
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) 86.933.329 184.143.560 525.540.848 299.187.276
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) 69.783.065 144.090.038 405.853.605 284.897.140
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı) 69.783.065 144.090.038 405.853.605 284.897.140
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 3.158.135 2.941.448 3.252.357 6.383.462
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 66.624.930 141.148.590 402.601.248 278.513.678
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -277.548 -139.477 -1.625.286 -1.738.173
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 69.505.517 143.950.561 404.228.319 283.158.967
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 3.158.135 2.941.448 3.252.357 6.383.462
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 66.347.382 141.009.113 400.975.962 276.775.505