KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2021/12 2022/12 2023/09
Sunum Para Birimi TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide
Dönen Varlıklar 463.386.507 909.176.983 1.941.651.592
Duran Varlıklar 2.235.900.978 6.016.252.364 7.238.782.840
Toplam Varlıklar 2.699.287.485 6.925.429.347 9.180.434.432
Kısa Vadeli Yükümlülükler 50.388.974 97.431.434 364.590.326
Uzun Vadeli Yükümlülükler 455.850.022 1.430.918.622 3.705.872.167
Toplam Yükümlülükler 506.238.996 1.528.350.056 4.070.462.493
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 2.193.048.489 5.397.079.291 5.109.722.653
Ödenmiş Sermaye 240.000.000 300.000.000 300.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 249.286
Toplam Özkaynaklar 2.193.048.489 5.397.079.291 5.109.971.939
Toplam Kaynaklar 2.699.287.485 6.925.429.347 9.180.434.432
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2021/12 2022/12 2023/09
Sunum Para Birimi TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide
Hasılat 0
Satışların Maliyeti 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar) 0 0 0
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) 95.229.796 3.118.153.381 -132.981.363
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) 95.229.796 3.118.153.381 -132.981.363
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) 104.664.926 3.204.451.039 -57.136.824
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) 104.664.926 3.204.451.039 -65.554.711
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı) 104.664.926 3.204.451.039 -65.554.711
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 -5.714
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 104.664.926 3.204.451.039 -65.548.997
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -43.721 -420.237 149.028
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 104.621.205 3.204.030.802 -65.405.683
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 -320.753
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 104.621.205 3.204.030.802 -65.084.930