DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2022/12
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar 85.468.443
Duran Varlıklar 0
Toplam Varlıklar 85.468.443
Kısa Vadeli Yükümlülükler 84.984.476
Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
Toplam Yükümlülükler 84.984.476
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 483.967
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
Toplam Özkaynaklar 483.967
Toplam Kaynaklar 85.468.443
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2022/12
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Hasılat 16.388.674
Satışların Maliyeti -15.718.674
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 670.000
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) 0
Brüt Kâr (Zarar) 670.000
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) 578.623
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) 578.623
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) 578.623
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) 433.967
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı) 433.967
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 433.967
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 433.967
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 433.967