MİA TEKNOLOJİ A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2021/12 2022/03
Sunum Para Birimi TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar 133.719.292 143.149.870
Duran Varlıklar 166.955.224 191.313.786
Toplam Varlıklar 300.674.516 334.463.656
Kısa Vadeli Yükümlülükler 50.094.806 57.989.638
Uzun Vadeli Yükümlülükler 5.085.129 5.014.353
Toplam Yükümlülükler 55.179.935 63.003.991
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 245.494.581 271.459.665
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar 245.494.581 271.459.665
Toplam Kaynaklar 300.674.516 334.463.656
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2021/12 2022/03
Sunum Para Birimi TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Hasılat 164.195.110 61.421.457
Satışların Maliyeti -103.585.575 -36.094.026
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 60.609.535 25.327.431
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar) 60.609.535 25.327.431
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) 53.997.665 22.298.298
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) 56.239.356 22.298.298
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) 54.761.817 24.402.116
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) 54.155.781 25.653.970
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı) 54.155.781 25.653.970
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 54.155.781 25.653.970
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -615.199 311.114
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 53.540.582 25.965.084
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 53.540.582 25.965.084