ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2021/12 2022/12
Sunum Para Birimi TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide
Dönen Varlıklar 441.513.361 1.084.431.234
Duran Varlıklar 710.546.842 1.534.536.983
Toplam Varlıklar 1.152.060.203 2.618.968.217
Kısa Vadeli Yükümlülükler 233.181.944 516.066.993
Uzun Vadeli Yükümlülükler 393.239.355 1.019.850.856
Toplam Yükümlülükler 626.421.299 1.535.917.849
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 525.638.904 1.083.050.368
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar 525.638.904 1.083.050.368
Toplam Kaynaklar 1.152.060.203 2.618.968.217
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2021/12 2022/12
Sunum Para Birimi TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide
Hasılat 451.803.682 726.179.531
Satışların Maliyeti -179.458.740 -185.895.566
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 272.344.942 540.283.965
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar) 272.344.942 540.283.965
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) 252.775.504 484.456.382
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) 290.760.255 761.840.124
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) 299.685.929 514.489.491
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) 260.188.333 453.643.427
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı) 260.188.333 453.643.427
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 260.188.333 453.643.427
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 8.124.970 46.668.037
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 268.313.303 500.311.464
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 268.313.303 500.311.464