TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2019/12 2020/12 2021/12 2022/03
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar 96.545.813 146.575.490 146.735.121 142.378.987
Duran Varlıklar 42.056.688 38.115.371 41.399.518 55.383.224
Toplam Varlıklar 138.602.501 184.690.861 188.134.639 197.762.211
Kısa Vadeli Yükümlülükler 35.304.394 29.826.348 30.967.107 36.935.243
Uzun Vadeli Yükümlülükler 10.978.097 16.911.317 17.623.420 17.385.106
Toplam Yükümlülükler 46.282.491 46.737.665 48.590.527 54.320.349
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 92.320.010 137.953.196 139.544.112 143.441.862
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar 92.320.010 137.953.196 139.544.112 143.441.862
Toplam Kaynaklar 138.602.501 184.690.861 188.134.639 197.762.211
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2019/12 2020/12 2021/12 2022/03
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Hasılat 60.097.964 81.486.483 93.308.590 24.555.146
Satışların Maliyeti -30.111.225 -34.149.776 -41.938.212 -17.275.781
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 29.986.739 47.336.707 51.370.378 7.279.365
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar) 29.986.739 47.336.707 51.370.378 7.279.365
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) 25.438.500 41.253.725 47.961.153 4.963.696
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) 62.604.098 74.939.918 74.515.804 5.199.655
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) 62.382.995 74.714.313 79.197.067 5.652.635
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) 52.046.845 58.635.624 61.642.899 5.298.948
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı) 52.046.845 58.635.624 61.642.899 5.298.948
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 52.046.845 58.635.624 61.642.899 5.298.948
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -278.890 9.274 712.987 -1.401.198
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 51.767.955 58.644.898 62.355.886 3.897.750
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 51.767.955 58.644.898 62.355.886 3.897.750