MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2019/12 2020/12 2021/12 2022/06
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar 10.063.981 12.541.448 16.238.343 18.589.508
Duran Varlıklar 704.676 598.588 387.322 857.918
Toplam Varlıklar 10.768.657 13.140.036 16.625.665 19.447.426
Kısa Vadeli Yükümlülükler 726.132 2.078.544 2.756.108 2.873.914
Uzun Vadeli Yükümlülükler 434.545 70.750 112.630 134.602
Toplam Yükümlülükler 1.160.677 2.149.294 2.868.738 3.008.516
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 9.607.980 10.990.742 13.756.927 16.438.910
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar 9.607.980 10.990.742 13.756.927 16.438.910
Toplam Kaynaklar 10.768.657 13.140.036 16.625.665 19.447.426
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2019/12 2020/12 2021/12 2022/06
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Hasılat 2.905.858 6.716.175 9.756.582 8.849.416
Satışların Maliyeti 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2.905.858 6.716.175 9.756.582 8.849.416
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) 0
Brüt Kâr (Zarar) 2.905.858 6.716.175 9.756.582 8.849.416
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) -895.559 845.643 1.626.633 2.284.833
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) 1.051.895 1.892.042 3.873.664 3.422.927
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) 1.051.895 1.892.042 3.873.664 3.399.303
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) 887.468 1.352.133 2.756.711 2.681.983
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı) 887.468 1.352.133 2.756.711 2.681.983
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 887.468 1.352.133 2.756.711 2.681.983
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 30.629 9.474 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 887.468 1.382.762 2.766.185 2.681.983
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 887.468 1.382.762 2.766.185 2.681.983