KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2020/12 2021/12 2022/12 2023/06
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönen Varlıklar 832.651.371 1.702.508.554 2.613.108.471 3.505.671.087
Duran Varlıklar 544.374.607 1.225.451.559 1.694.029.947 2.253.003.059
Toplam Varlıklar 1.377.025.978 2.927.960.113 4.307.138.418 5.758.674.146
Kısa Vadeli Yükümlülükler 404.289.030 1.436.650.921 2.253.819.283 3.337.236.403
Uzun Vadeli Yükümlülükler 132.678.570 252.999.109 314.614.005 337.373.998
Toplam Yükümlülükler 536.967.600 1.689.650.030 2.568.433.288 3.674.610.401
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 831.466.342 1.177.672.582 1.550.369.998 1.804.581.578
Ödenmiş Sermaye 187.500.000 240.000.000 240.000.000 240.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 8.592.036 60.637.501 188.335.132 279.482.167
Toplam Özkaynaklar 840.058.378 1.238.310.083 1.738.705.130 2.084.063.745
Toplam Kaynaklar 1.377.025.978 2.927.960.113 4.307.138.418 5.758.674.146
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2020/12 2021/12 2022/12 2023/06
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Hasılat 1.008.666.029 1.847.720.988 4.840.326.639 3.130.555.773
Satışların Maliyeti -663.143.346 -1.311.066.997 -3.523.767.466 -2.158.450.824
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 345.522.683 536.653.991 1.316.559.173 972.104.949
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar) 345.522.683 536.653.991 1.316.559.173 972.104.949
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) 215.002.559 339.553.040 709.409.503 815.339.374
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) 219.961.598 384.344.600 737.197.386 840.002.672
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) 129.181.259 109.180.610 349.776.092 187.268.370
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) 123.369.975 141.409.129 394.827.850 104.565.442
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı) 123.369.975 141.409.129 394.827.850 104.565.442
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 1.229.179 -20.402.953 -13.340.202 6.802.167
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 122.140.796 161.812.082 408.168.052 97.763.275
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 100.576.288 187.473.710 131.419.942 348.565.540
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 223.946.263 328.882.839 526.247.792 453.130.982
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 3.021.960 -47.144.089 26.031.110 99.427.767
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 220.924.303 376.026.928 500.216.682 353.703.215