VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2019/12 2020/12 2021/12 2022/03
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönen Varlıklar 592.694.652 720.663.830 932.334.615 1.159.588.378
Duran Varlıklar 529.888.635 560.953.458 576.193.362 689.304.438
Toplam Varlıklar 1.122.583.287 1.281.617.288 1.508.527.977 1.848.892.816
Kısa Vadeli Yükümlülükler 542.170.882 513.589.002 724.941.442 921.799.482
Uzun Vadeli Yükümlülükler 256.271.673 377.850.763 260.458.888 321.697.927
Toplam Yükümlülükler 798.442.555 891.439.765 985.400.330 1.243.497.409
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 324.127.030 390.163.725 523.116.870 605.384.504
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 13.702 13.798 10.777 10.903
Toplam Özkaynaklar 324.140.732 390.177.523 523.127.647 605.395.407
Toplam Kaynaklar 1.122.583.287 1.281.617.288 1.508.527.977 1.848.892.816
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2019/12 2020/12 2021/12 2022/03
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Hasılat 1.280.972.428 983.997.864 1.693.357.762 614.583.879
Satışların Maliyeti -611.185.596 -482.152.131 -719.417.699 -227.818.164
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 669.786.832 501.845.733 973.940.063 386.765.715
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar) 669.786.832 501.845.733 973.940.063 386.765.715
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) 210.077.930 60.482.831 343.391.125 128.576.625
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) 209.679.537 60.495.861 343.394.125 130.286.016
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) 103.230.830 14.597.130 276.703.968 108.738.073
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) 83.845.778 13.414.555 222.444.270 86.446.034
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı) 83.845.778 13.414.555 222.444.270 86.446.034
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 522 96 -3.021 126
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 83.845.256 13.414.459 222.447.291 86.445.908
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -4.053.072 52.622.236 -6.294.146 -4.178.274
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 79.792.706 66.036.791 216.150.124 82.267.760
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 522 96 -3.021 126
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 79.792.184 66.036.695 216.153.145 82.267.634