HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2020/12 2021/12 2022/12 2023/09
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar 47.266.788 80.254.760 271.725.407 289.096.115
Duran Varlıklar 1.053.196 1.264.425 5.502.321 7.370.243
Toplam Varlıklar 48.319.984 81.519.185 277.227.728 296.466.358
Kısa Vadeli Yükümlülükler 947.665 3.728.003 28.171.732 45.854.400
Uzun Vadeli Yükümlülükler 7.747.016 7.161.724 4.731.940 6.611.546
Toplam Yükümlülükler 8.694.681 10.889.727 32.903.672 52.465.946
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 39.625.303 70.629.458 244.324.056 244.000.412
Ödenmiş Sermaye 5.000.000 12.000.000 12.000.000 100.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar 39.625.303 70.629.458 244.324.056 244.000.412
Toplam Kaynaklar 48.319.984 81.519.185 277.227.728 296.466.358
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2020/12 2021/12 2022/12 2023/09
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Hasılat 230.034.817 499.087.833 835.100.982 2.679.917.705
Satışların Maliyeti -189.474.803 -452.805.541 -595.315.824 -2.474.518.166
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 40.560.014 46.282.292 239.785.158 205.399.539
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar) 40.560.014 46.282.292 239.785.158 205.399.539
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) 37.636.355 40.331.813 217.859.851 157.624.218
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) 37.636.355 40.267.041 217.627.093 158.171.017
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) 37.558.557 40.229.852 217.351.962 157.959.391
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) 27.109.712 31.002.726 185.709.435 99.593.470
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı) 27.109.712 31.002.726 185.709.435 99.593.470
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 27.109.712 31.002.726 185.709.435 99.593.470
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 3.779 1.429 -14.837 8.210
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 27.113.491 31.004.155 185.694.598 99.601.680
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 27.113.491 31.004.155 185.694.598 99.601.680