GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2019/12 2020/12 2021/12 2022/03
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar 102.278.974 349.762 130.557 118.588
Duran Varlıklar 4.030.533.329 6.032.717.061 12.881.573.411 12.490.772.139
Toplam Varlıklar 4.132.812.303 6.033.066.823 12.881.703.968 12.490.890.727
Kısa Vadeli Yükümlülükler 974.136.953 1.084.708.699 1.213.603.455 1.339.266.617
Uzun Vadeli Yükümlülükler 909.168.369 984.551.240 250.202.618 250.378.488
Toplam Yükümlülükler 1.883.305.322 2.069.259.939 1.463.806.073 1.589.645.105
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 2.249.506.981 3.963.806.884 11.417.897.895 10.901.245.622
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar 2.249.506.981 3.963.806.884 11.417.897.895 10.901.245.622
Toplam Kaynaklar 4.132.812.303 6.033.066.823 12.881.703.968 12.490.890.727
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2019/12 2020/12 2021/12 2022/03
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Hasılat 34.728.516 74.616.212 1.695.682.802 465.726
Satışların Maliyeti -8.678.076 -45.538.927 -1.680.805.483
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 26.050.440 29.077.285 14.877.319 465.726
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar) 26.050.440 29.077.285 14.877.319 465.726
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) 323.709.102 2.034.473.248 7.748.041.862 -420.403.606
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) 323.709.102 2.034.473.248 7.748.041.862 -420.403.606
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) -8.905.917 1.714.299.903 7.454.091.011 -516.652.273
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) -8.905.917 1.714.299.903 7.454.091.011 -516.652.273
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı) -8.905.917 1.714.299.903 7.454.091.011 -516.652.273
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları -8.905.917 1.714.299.903 7.454.091.011 -516.652.273
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -8.905.917 1.714.299.903 7.454.091.011 -516.652.273
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları -8.905.917 1.714.299.903 7.454.091.011 -516.652.273