ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2019/12 2020/12 2021/12 2022/03
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönen Varlıklar 11.351.714 13.306.492 20.836.791 32.333.318
Duran Varlıklar 8.273.679 7.877.517 7.914.217 7.659.485
Toplam Varlıklar 19.625.393 21.184.009 28.751.008 39.992.803
Kısa Vadeli Yükümlülükler 16.063.009 16.348.963 22.393.372 33.444.217
Uzun Vadeli Yükümlülükler 633.439 437.378 465.686 462.233
Toplam Yükümlülükler 16.696.448 16.786.341 22.859.058 33.906.450
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 2.369.901 3.295.946 4.476.176 4.581.193
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 559.044 1.101.722 1.415.774 1.505.160
Toplam Özkaynaklar 2.928.945 4.397.668 5.891.950 6.086.353
Toplam Kaynaklar 19.625.393 21.184.009 28.751.008 39.992.803
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2019/12 2020/12 2021/12 2022/03
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Hasılat 10.837.742 21.487.147 40.703.892 11.645.318
Satışların Maliyeti -9.327.187 -19.432.684 -38.049.293 -11.190.548
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.510.555 2.054.463 2.654.599 454.770
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar) 1.510.555 2.054.463 2.654.599 454.770
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) 887.214 1.354.186 1.824.365 261.481
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) 1.078.825 1.354.186 1.824.365 318.679
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) 1.077.374 1.322.459 1.814.174 317.241
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) 735.710 1.249.846 1.358.289 176.042
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı) 735.710 1.249.846 1.358.289 176.042
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 22.274 225.493 562.683 82.249
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 713.436 1.024.353 795.606 93.793
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -144.041 199.899 12.545 20.864
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 591.669 1.449.745 1.370.834 196.906
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 22.274 225.493 562.683 82.249
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 569.395 1.224.252 808.151 114.657