SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2019/12 2020/12 2021/12 2022/03
Sunum Para Birimi 1000TL 1000TL 1000TL 1000TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönen Varlıklar 1.611.781 2.782.309 8.984.006 11.116.208
Duran Varlıklar 6.142.400 8.007.886 13.210.157 16.486.056
Toplam Varlıklar 7.754.181 10.790.195 22.194.163 27.602.264
Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.380.824 4.447.945 9.151.729 10.929.238
Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.788.256 3.455.900 8.879.807 10.217.126
Toplam Yükümlülükler 5.169.080 7.903.845 18.031.536 21.146.364
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 2.585.101 2.886.350 4.162.627 6.455.900
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar 2.585.101 2.886.350 4.162.627 6.455.900
Toplam Kaynaklar 7.754.181 10.790.195 22.194.163 27.602.264
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2019/12 2020/12 2021/12 2022/03
Sunum Para Birimi 1000TL 1000TL 1000TL 1000TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Hasılat 2.763.745 5.040.948 14.644.953 7.108.139
Satışların Maliyeti -2.448.314 -3.952.541 -10.942.436 -4.886.528
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 315.431 1.088.407 3.702.517 2.221.611
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar) 315.431 1.088.407 3.702.517 2.221.611
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) 246.076 1.023.319 2.540.013 1.679.350
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) 249.363 1.071.538 2.543.096 1.680.100
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) 12.602 -275.020 -1.187.990 820.987
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) 1.064.180 312.188 697.435 2.332.518
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı) 1.064.180 312.188 697.435 2.332.518
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 1.064.180 312.188 697.435 2.332.518
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 669.840 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 1.064.180 312.188 1.367.275 2.332.518
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 1.064.180 312.188 1.367.275 2.332.518