EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2020/12 2021/12 2022/12 2023/03
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönen Varlıklar 10.841.427 67.479.554 107.225.172 129.822.946
Duran Varlıklar 778.789.742 942.863.714 1.965.468.314 1.970.752.767
Toplam Varlıklar 789.631.169 1.010.343.268 2.072.693.486 2.100.575.713
Kısa Vadeli Yükümlülükler 38.289.413 98.763.889 104.785.411 104.582.603
Uzun Vadeli Yükümlülükler 678.675.977 1.020.052.831 1.514.569.058 1.567.061.459
Toplam Yükümlülükler 716.965.390 1.118.816.720 1.619.354.469 1.671.644.062
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 72.665.765 -108.472.190 453.339.017 428.931.651
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 14 -1.262 0 0
Toplam Özkaynaklar 72.665.779 -108.473.452 453.339.017 428.931.651
Toplam Kaynaklar 789.631.169 1.010.343.268 2.072.693.486 2.100.575.713
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2020/12 2021/12 2022/12 2023/03
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Hasılat 58.475.829 73.225.538 173.627.606 60.874.824
Satışların Maliyeti -28.995.802 -36.147.533 -87.714.218 -28.753.362
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 29.480.027 37.078.005 85.913.388 32.121.462
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar) 29.480.027 37.078.005 85.913.388 32.121.462
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) -17.820.895 247.784.029 1.094.844.946 28.925.185
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) -17.825.461 240.685.019 1.110.558.189 32.172.613
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) -235.117.881 -209.667.224 743.338.835 -22.925.478
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) -201.797.491 -181.151.910 562.146.813 -23.861.271
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) 0 0 0 0
Net Dönem Kârı (Zararı) -201.797.491 -181.151.910 562.146.813 -23.861.271
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar -1.255 -1.276 0 0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları -201.796.236 -181.150.634 562.146.813 -23.861.271
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -47.449 12.679 -333.744 -546.095
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -201.844.940 -181.139.231 561.813.069 -24.407.366
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar -1.255 -1.276 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları -201.843.685 -181.137.955 561.813.069 -24.407.366