RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2020/12 2021/12 2022/12 2023/06
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar 46.306.869 599.037.710 108.541.793 137.413.870
Duran Varlıklar 334.714 1.052.316 930.678.470 1.052.238.704
Toplam Varlıklar 46.641.583 600.090.026 1.039.220.263 1.189.652.574
Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.668.759 12.039.296 10.248.113 21.624.528
Uzun Vadeli Yükümlülükler 8.311.083 112.141.852 234.035.593 275.293.543
Toplam Yükümlülükler 10.979.842 124.181.148 244.283.706 296.918.071
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 35.661.741 475.908.878 794.936.557 892.734.503
Ödenmiş Sermaye 4.000.000 6.000.000 7.500.000 7.500.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar 35.661.741 475.908.878 794.936.557 892.734.503
Toplam Kaynaklar 46.641.583 600.090.026 1.039.220.263 1.189.652.574
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2020/12 2021/12 2022/12 2023/06
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Hasılat 12.394.908 83.371.202 583.404.602 226.458.819
Satışların Maliyeti
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 12.394.908 83.371.202 583.404.602 226.458.819
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar) 12.394.908 83.371.202 583.404.602 226.458.819
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) 24.313.024 551.347.866 539.656.698 139.740.994
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) 24.435.917 551.354.391 539.715.645 139.740.994
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) 24.241.863 551.995.099 543.609.828 140.025.031
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) 17.855.603 438.779.072 384.850.251 97.797.946
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı) 17.855.603 438.779.072 384.850.251 97.797.946
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 17.855.603 438.779.072 384.850.251 97.797.946
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -4.799 59.113 -31.835 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 17.850.804 438.838.185 384.818.416 97.797.946
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 17.850.804 438.838.185 384.818.416 97.797.946