ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2020/12 2021/12 2022/12 2023/06
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar 107.320.293 410.717.180 413.607.557 571.543.890
Duran Varlıklar 2.796.100.987 3.676.463.630 8.704.053.559 8.807.804.464
Toplam Varlıklar 2.903.421.280 4.087.180.810 9.117.661.116 9.379.348.354
Kısa Vadeli Yükümlülükler 996.339 33.547.839 1.634.245 11.923.320
Uzun Vadeli Yükümlülükler 54.665.262 65.502.432 138.936.664 138.955.339
Toplam Yükümlülükler 55.661.601 99.050.271 140.570.909 150.878.659
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 2.847.759.679 3.988.130.539 8.977.090.207 9.228.469.695
Ödenmiş Sermaye 105.000.000 105.000.000 105.000.000 105.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar 2.847.759.679 3.988.130.539 8.977.090.207 9.228.469.695
Toplam Kaynaklar 2.903.421.280 4.087.180.810 9.117.661.116 9.379.348.354
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2020/12 2021/12 2022/12 2023/06
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Hasılat 0 0 0
Satışların Maliyeti 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar) 0 0 0 0
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) 43.792.647 229.758.742 175.856.684 273.316.282
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) 140.705.590 471.832.609 1.513.614.200 455.605.705
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) 140.701.026 471.830.877 1.513.601.155 455.590.772
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) 135.983.681 429.422.345 1.486.894.074 444.637.197
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı) 135.983.681 429.422.345 1.486.894.074 444.637.197
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 135.983.681 429.422.345 1.486.894.074 444.637.197
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 432.008.222 840.911.489 3.163.872.124 6.242.291
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 567.991.903 1.270.333.834 4.650.766.198 450.879.488
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 567.991.903 1.270.333.834 4.650.766.198 450.879.488