BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2022/12 2023/06
Sunum Para Birimi TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar 1.273.699 966.620
Duran Varlıklar 10.173.611 10.173.611
Toplam Varlıklar 11.447.310 11.140.231
Kısa Vadeli Yükümlülükler 80.613 24.413
Uzun Vadeli Yükümlülükler 473.120 343.371
Toplam Yükümlülükler 553.733 367.784
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 10.893.577 10.772.447
Ödenmiş Sermaye 1.000.000 1.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar 10.893.577 10.772.447
Toplam Kaynaklar 11.447.310 11.140.231
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2022/12 2023/06
Sunum Para Birimi TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Hasılat 3.225.984 1.621.850
Satışların Maliyeti -3.190.714 -1.424.003
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 35.270 197.847
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) 0 0
Brüt Kâr (Zarar) 35.270 197.847
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) -8.338 -105.992
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) -8.338 -105.992
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) -8.338 -121.130
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) -8.338 -121.130
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı) -8.338 -121.130
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları -8.338 -121.130
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -8.338 -121.130
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları -8.338 -121.130