TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2020/12 2021/12 2022/12 2023/03
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar 3.668.749.558 4.939.922.370 11.577.086.852 11.304.905.384
Duran Varlıklar 923.256.003 1.170.724.223 2.218.855.310 2.623.396.666
Toplam Varlıklar 4.592.005.561 6.110.646.593 13.795.942.162 13.928.302.050
Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.025.020.133 3.366.757.709 9.215.711.256 10.274.744.123
Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.125.818.991 692.894.786 942.017.077 697.230.269
Toplam Yükümlülükler 3.150.839.124 4.059.652.495 10.157.728.333 10.971.974.392
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1.441.166.437 2.050.994.098 3.638.213.829 2.956.327.658
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar 1.441.166.437 2.050.994.098 3.638.213.829 2.956.327.658
Toplam Kaynaklar 4.592.005.561 6.110.646.593 13.795.942.162 13.928.302.050
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2020/12 2021/12 2022/12 2023/03
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Hasılat 6.243.308.297 11.644.197.445 21.834.630.573 9.523.667.947
Satışların Maliyeti -4.935.311.548 -9.511.285.881 -17.468.740.556 -7.305.214.958
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.307.996.749 2.132.911.564 4.365.890.017 2.218.452.989
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar) 1.307.996.749 2.132.911.564 4.365.890.017 2.218.452.989
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) 934.895.180 1.413.317.331 3.018.573.371 1.620.532.893
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) 936.442.354 1.415.451.415 3.039.833.650 1.622.505.027
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) 873.710.656 1.510.233.050 2.863.439.050 1.649.981.240
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) 776.443.043 1.322.187.577 2.971.018.561 1.398.055.409
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı) 776.443.043 1.322.187.577 2.971.018.561 1.398.055.409
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 776.443.043 1.322.187.577 2.971.018.561 1.398.055.409
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 709.129 137.640.084 -183.798.830 20.058.420
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 777.152.172 1.459.827.661 2.787.219.731 1.418.113.829
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 777.152.172 1.459.827.661 2.787.219.731 1.418.113.829