REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2020/12 2021/12 2022/12 2023/06
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönen Varlıklar 259.611.947 555.647.831 941.393.707 1.114.256.442
Duran Varlıklar 3.229.376.004 5.114.735.809 13.875.760.474 15.060.600.863
Toplam Varlıklar 3.488.987.951 5.670.383.640 14.817.154.181 16.174.857.305
Kısa Vadeli Yükümlülükler 616.459.288 842.290.696 866.303.743 1.206.658.437
Uzun Vadeli Yükümlülükler 764.821.627 878.272.152 1.665.701.754 1.430.344.785
Toplam Yükümlülükler 1.381.280.915 1.720.562.848 2.532.005.497 2.637.003.222
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 2.107.707.036 3.949.820.792 12.285.148.684 13.537.854.083
Ödenmiş Sermaye 246.000.001 500.000.000 500.000.000 500.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0
Toplam Özkaynaklar 2.107.707.036 3.949.820.792 12.285.148.684 13.537.854.083
Toplam Kaynaklar 3.488.987.951 5.670.383.640 14.817.154.181 16.174.857.305
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2020/12 2021/12 2022/12 2023/06
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Hasılat 264.004.437 324.989.231 662.251.735 464.911.618
Satışların Maliyeti -35.625.954 -52.559.072 -92.822.544 -53.677.210
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 228.378.483 272.430.159 569.429.191 411.234.408
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) 0 0
Brüt Kâr (Zarar) 228.378.483 272.430.159 569.429.191 411.234.408
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) 679.337.966 277.079.374 567.297.287 579.473.447
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) 682.573.377 1.860.735.448 8.719.590.544 695.587.370
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) 410.601.773 1.549.366.270 8.340.044.733 432.138.498
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) 410.426.474 1.547.649.705 8.338.680.843 431.940.580
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) 0 0
Net Dönem Kârı (Zararı) 410.426.474 1.547.649.705 8.338.680.843 431.940.580
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 410.426.474 1.547.649.705 8.338.680.843 431.940.580
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 15.266 42.402.855 60.167.729 719.467.588
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 410.441.740 1.590.052.560 8.398.848.572 1.151.408.168
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 410.441.740 1.590.052.560 8.398.848.572 1.151.408.168