SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2020/12 2021/12 2022/12 2023/03
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar 58.417.196 76.542.315 180.302.038 176.081.630
Duran Varlıklar 13.539.492 18.162.037 18.778.262 33.773.269
Toplam Varlıklar 71.956.688 94.704.352 199.080.300 209.854.899
Kısa Vadeli Yükümlülükler 14.813.258 15.154.794 36.714.459 47.643.997
Uzun Vadeli Yükümlülükler 9.257.852 7.310.828 18.692.352 21.123.233
Toplam Yükümlülükler 24.071.110 22.465.622 55.406.811 68.767.230
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 47.885.578 72.238.730 143.673.489 141.087.669
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar 47.885.578 72.238.730 143.673.489 141.087.669
Toplam Kaynaklar 71.956.688 94.704.352 199.080.300 209.854.899
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2020/12 2021/12 2022/12 2023/03
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Hasılat 52.900.792 60.194.381 110.996.712 36.192.153
Satışların Maliyeti -34.718.459 -37.735.865 -55.543.062 -25.358.709
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 18.182.333 22.458.516 55.453.650 10.833.444
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar) 18.182.333 22.458.516 55.453.650 10.833.444
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) 8.274.502 6.510.318 27.319.239 1.154.679
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) 20.017.659 18.658.194 72.415.023 -5.875.834
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) 20.252.663 24.532.532 79.348.395 -5.988.947
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) 20.196.676 24.338.154 71.434.759 -1.739.574
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı) 20.196.676 24.338.154 71.434.759 -1.739.574
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 20.196.676 24.338.154 71.434.759 -1.739.574
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 54.377 14.998 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 20.251.053 24.353.152 71.434.759 -1.739.574
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 20.251.053 24.353.152 71.434.759 -1.739.574