ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2019/12 2020/12 2021/12 2022/03
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide
Dönen Varlıklar 27.679.684 33.640.163 47.126.940 67.084.428
Duran Varlıklar 44.547.534 49.569.031 39.961.515 39.186.560
Toplam Varlıklar 72.227.218 83.209.194 87.088.455 106.270.988
Kısa Vadeli Yükümlülükler 28.081.191 37.660.346 37.068.049 45.506.372
Uzun Vadeli Yükümlülükler 24.711.508 24.967.314 19.680.918 18.372.430
Toplam Yükümlülükler 52.792.699 62.627.660 56.748.967 63.878.802
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 19.434.519 20.581.534 30.339.488 42.392.186
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar 19.434.519 20.581.534 30.339.488 42.392.186
Toplam Kaynaklar 72.227.218 83.209.194 87.088.455 106.270.988
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2019/12 2020/12 2021/12 2022/03
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide
Hasılat 59.634.062 87.489.511 120.793.229 56.065.050
Satışların Maliyeti -44.311.182 -56.821.375 -69.520.942 -28.420.281
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 15.322.880 30.668.136 51.272.287 27.644.769
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar) 15.322.880 30.668.136 51.272.287 27.644.769
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) -3.173.561 9.835.219 25.319.009 18.260.935
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) -1.062.199 11.358.616 25.383.441 18.142.869
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) -7.032.135 1.162.143 11.440.615 15.603.917
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) -5.568.279 893.925 10.056.104 12.134.681
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı) -5.568.279 893.925 10.056.104 12.134.681
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları -5.568.279 893.925 10.056.104 12.134.681
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -221.663 253.090 -298.150 -81.983
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -5.789.942 1.147.015 9.757.954 12.052.698
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları -5.789.942 1.147.015 9.757.954 12.052.698