AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2019/12 2020/12 2021/12 2022/03
Sunum Para Birimi 1000TL 1000TL 1000TL 1000TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Finansal Varlıklar (Net) 8.818.660 8.879.861 17.994.823 15.292.647
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar (Net) 8.207.739 10.913.851 15.235.124 17.246.283
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar (Net) 71.999 79.024 105.004 101.684
Ortaklık Yatırımları 336.882 340.728 365.183 379.112
Maddi Duran Varlıklar (Net) 47.190 50.597 85.782 87.144
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net) 93.034 114.905 150.206 159.878
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net) 0 0 0 0
Cari Vergi Varlığı 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 40.795 52.408 22.710 29.476
Diğer Aktifler (Net) 248.305 797.806 657.930 817.526
Varlıklar Toplamı 17.864.604 21.229.180 34.616.762 34.113.750
Mevduat 0 0 0 0
Alınan Krediler 4.706.732 2.618.070 8.375.874 3.588.765
Para Piyasalarına Borçlar 2.288.269 4.096.884 5.439.416 5.793.644
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net) 6.147.049 7.453.013 8.783.626 11.159.557
Fonlar 1.538.299 2.508.428 4.048.942 4.689.676
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülükler 17.029 143.559 175.695 242.535
Faktoring Yükümlülükleri 0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Yükümlülükler (Net) 8.062 8.194 8.947 10.830
Karşılıklar 225.705 298.374 313.716 451.128
Cari Vergi Borcu 43.658 80.125 82.450 285.228
Ertelenmiş Vergi Borcu 295 172 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlık Borçları (Net) 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları 0 0 0 0
Diğer Yükümlülükler 920.601 1.612.362 4.392.152 4.393.197
Özkaynaklar 1.968.905 2.409.999 2.995.944 3.499.190
Yükümlülükler Toplamı 17.864.604 21.229.180 34.616.762 34.113.750
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2019/12 2020/12 2021/12 2022/03
Sunum Para Birimi 1000TL 1000TL 1000TL 1000TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Net Faiz Geliri veya Gideri 542.968 911.134 1.265.965 622.803
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri veya Giderleri 149.693 156.575 237.239 100.794
Temettü Gelirleri 61.069 89 978 19
Ticari Kâr veya Zarar (Net) 141.973 164.395 232.257 241.272
Diğer Faaliyet Gelirleri 176.462 143.786 206.992 36.428
Faaliyet Brüt Kârı 1.072.165 1.375.979 1.943.431 1.001.316
Net Faaliyet Kârı (zararı) 415.265 633.607 1.001.135 537.275
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) 415.895 635.477 1.005.728 538.609
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) 346.299 485.450 761.496 376.476
Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) 0 0 0 0
Net Dönem Kârı (Zararı) 346.299 485.450 761.496 376.476
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı) 346.123 483.881 759.582 375.915
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı) 176 1.569 1.914 561
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 109.025 -44.356 -175.551 126.770
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 455.324 441.094 585.945 503.246