A1 PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı

A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.SERBEST ŞEMSİYE FON

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

SERBEST ŞEMSİYE FON

Kurucunun Unvanı

PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Kodu

TRYA1PY00057

Bağımsız Denetim Kuruluşu

PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası Fonun Halka Arz Tarihi
15/12/2022

Fonun Süresi

SÜRESİZ

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın ve yurt dışı piyasaların açık günlerde saat 13:00?e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların her ayın 1?i ile başlayıp ayın 15?i saat 13:00?e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, ayın 15?inde gerçekleştirilen ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Ayın 15?i saat 13:00?den sonra iletilen talimatlar ise bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve ayın son iş günü gerçekleştirilen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 A grubu paylar (TL) nemalandırılır. B grubu paylar (USD) nemalandırılmaz.
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın ve yurt dışı piyasaların açık günlerde saat 13:00?e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların her ayın 1?i ile başlayıp ayın 15?i saat 13:00?e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, ayın 15?inde gerçekleştirilen ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Ayın 15?i saat 13:00?den sonra iletilen talimatlar ise bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve ayın son iş günü gerçekleştirilen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 A grubu paylar (TL) nemalandırılır. B grubu paylar (USD) nemalandırılmaz.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.a1portfoy.com Fon portföyüne riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla fonun yatırım stratejisine uygun olacak şekilde döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler, ortaklık payları ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, forward, yapılandırılmış yatırım araçları, swap, vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemleri dahil edilebilir. Fon portföyündeki kaldıraç yaratan bütün işlemler nedeniyle maruz kalınan pozisyon tutarı fon toplam değerinin %300?ünü aşamaz. Portföye alınan türev işlem sözleşmelerinin Fon'un yatırım stratejisine uygun olması zorunludur. Fon toplam değerinin en fazla %100?üne kadar bir ihraççının para ve sermaye piyasası araçlarına ve bu araçlara dayalı türev enstrümanlara yatırılabilir.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun yatırım stratejisi döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması üzerine kuruludur. Bu doğrultuda, Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirilecek olup, fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon?un yatırım stratejisi çerçevesinde sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerinin artırılması amaçlanmaktadır. 7

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi 100

Eşik Değer

Bilgi Mevcut Değil

Fonda Oluşan Karın Dağıtım Esasları

Bilgi Mevcut Değil

Fona İlişkin Kamuyu Aydınlatma Esasları

Bilgi Mevcut Değil

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00136986 0,5

Fon Müdürü

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ZEYNEP GÜLEÇ BULUT 18 Düzey 3 - Türev Araçlar

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ORHAN ÖZ 2021/2022 - Marbaş Menkul Değerler A.Ş. - Portföy Yönetimi, 2023/Halen - A1 Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür/YK Üyesi 23 Düzey 3 - Türev Araçlar

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Fax e-Posta
Esentepe Mah. Büyükdere Cd. Levent Plaza Blok No: 173 İç Kapı No: 30 Şişli/İstanbul 0 212 371 18 05 0 212 371 18 01 info@a1portfoy.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
FURKAN AÇAR FON UZMAN 0 212 371 18 05 facar@a1portfoy.com

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil