DENİZ PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı

Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

Bilgi Mevcut Değil

Kurucunun Unvanı

DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş

Bilgi Mevcut Değil

ISIN Kodu

Bilgi Mevcut Değil

Bağımsız Denetim Kuruluşu

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Fonun Halka Arz Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Süresi

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Temel Alım Satım Bilgileri

Bilgi Mevcut Değil

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi Risk Değeri
6

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Bilgi Mevcut Değil

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

Bilgi Mevcut Değil

Fon Müdürü

Bilgi Mevcut Değil

Fon Portföy Yöneticileri

Bilgi Mevcut Değil

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Bilgi Mevcut Değil

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Bilgi Mevcut Değil

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil