NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EGÇ KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Kurucunun Unvanı

NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Saklama Kuruluşu

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

ISIN Kodu

TRYNRPO00094

Bağımsız Denetim Kuruluşu

YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Fonun İhraç Edilme Tarihi

24.09.2021

Fonun Süresi

30 Yıl

Fonun Tasfiye Tarihi

24/09/2051

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Katılma payları alımına konu edilecek fon birim pay değerini içeren fiyat raporları 31 Aralık tarihi baz alınarak hazırlanır. Yatırımcıların 31 Aralık tarihine kadar verdikleri katılma payı alım talimatları 31 Aralık tarihi baz alınarak hazırlanan fiyat raporunda tespit edilen pay fiyatı üzerinden anılan tarihten sonraki en geç 10. iş gününe kadar yerine getirilir. Bu maddenin Yatırımcılar Arasında Katılma Payı Devri ve Fon a İade İşlemleri ve Erken Dağıtım Kararı ve Erken Dağıtım Döneminde Katılma Paylarının Fon a iadesi işlemleri bölümlerinde yer verilen esaslar saklı kalmak üzere, yatırımcılar Fon un süresinden önce katılma paylarını fona iade edemezler. Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.,Nurol Yatirim Bankasi A.Ş 10000 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı hesabında yatırımcı adına para piyasası veya kısa vadeli borçlanma araçları fonunda nemalandırılır. İş günlerinde saat 12.00 ye kadar girilen alım talimatlarının nemalandırması aynı gün, saat 12.00 den sonra girilen alım talimatlarının nemalandırması ise takip eden iş günü başlar. Katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. Nema tutarı, en geç alım talimatının gerçekleştirildiği günü takip eden ilk iş günü yatırımcının yatırım kuruluşu nezdindeki hesabına nakit olarak yatırılacaktır. Katılma Payları Sadece Nitelikli Yatırımcılara Satılır ve Nitelikli yatırımcılar arasında el değitirebilir.

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon un yatırım stratejisi, fon toplam değerinin asgari %80 i oranında, Fon portföyüne değer artış kârı, alım satım kârı veya gayrimenkul iradı elde etmek amacıyla; ticari gayrimenkul, arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, otopark, hastane ve Kurul tarafından uygun görülen her türlü gayrimenkulü satın almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye ve satın almaya veya satmayı vâdetmeye yönelik yatırım yapılmasıdır.

Kıstas Değeri

Bilgi Mevcut Değil

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,00137 0,5 0 Yoktur 0 Yoktur 0 Yoktur.

Fon Müdürü

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hüseyin Aydoğan 09/06/2021 10 Yıl Düzey 3 (Lisans No:214149)

Fon Yatırım Komitesi Üyeleri

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
ZAFER BABÜR HAKARAR 12/07/2021 Nurol Yatırım Bankası Genel Müdür yardımcısı, Nurol Portföy Yönetim Kurulu Üyesi 10
TAYFUN ÖZKAN 12/07/2021 Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, KT Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, Kızılay Gayrimenkul ve Gir.Ser.P.Y.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 15
ÜNLÜ EMRE COŞKUN 12/07/2021 Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür, Nurol Yatırım Bankası Hazine ve İş Geliştirme
YATIRIMCI TEMSİLCİSİ

Fon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ÜNLÜ EMRE COŞKUN 26/01/2021 Genel Müdür, Portföy Yöneticisi 9 Düzey 3(Lisans No:211904), Türev Araçlar (Lisans No:308246)
YASİN ÜNAL 19/03/2021 Portföy Yöneticisi 12 Düzey 3(Lisans No:214160), Türev Araçlar (Lisans No:309935)

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Fax e-Posta
Maslak Mah.Büyükdere Cad.Nurol Plaza Sit.No:255/801 Sarıyer İstanbul (212) 2868255 (212) 28682384 info@nurolportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
ÜNLÜ EMRE COŞKUN GENEL MÜDÜR (212) 2868251 emre.coskun@nurolportfoy.com.tr
HÜSEYİN AYDOĞAN FON MÜDÜRÜ (212) 2868252 huseyin.aydogan@nurolportfoy.com.tr

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

Bilgi Mevcut Değil

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil