ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kurucunun Unvanı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Kodu

TRYZHEM00204

Bağımsız Denetim Kuruluşu

KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Fonun Halka Arz Tarihi

02/01/2018

Fonun Süresi

Süresiz

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Bilgi Mevcut Değil

Eşik Değer

Eşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 1,5 .

Fonun Türü

OKS Standart Fon

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon portföyünün asgari % 50'sini Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca ihraç edilen TL cinsinden borçlanma araçlarına, gelir ortaklığı senetlerine veya kira sertifikalarına, asgari % 10'unu ise girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarına, gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarına, Türkiye Varlık Fonu ve/veya altyapı projelerine yatırım amacı ile kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarına yatırarak gelir elde etmeyi hedefler. Fon portföyünün azami %40'ı TL cinsinden; vadeli mevduata ve katılma hesabına, azami %30'u ise ters repoya, Takasbank ve/veya yurt içi organize para piyasası işlemlerine, TL cinsinden borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarına, TL cinsinden borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikalarına, BIST 100 Endeksindeki, BIST Sürdürülebilirlik Endeksindeki ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarına, altın ve diğer kıymetli madenlere, yatırım fonu katılma paylarına, borsa yatırım fonu katılma paylarına, yatırım ortaklığı paylarına, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlere, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlere, vaad sözleşmelerine yatırılabilir. Fon portföyüne alınacak menkul kıymet seçiminde ve sınırlamalarında Emeklilik Yatırım Fonları Rehberinde ve Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'te belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur. Fon portföyüne dâhil edilecek sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir.Fonun Risk Aralığı

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Risk Değeri

3

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları

Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
50-90 Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
50-90 Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
10-50 Girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarında yatırıma yönlendirilen tutar toplam fon portföyünün yüzde birinden az olamaz
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
10-50
Ters Repo İşlemleri
0-30 Ters repo+ Takasbank para piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemleri %0-%2 aralığında olmalıdır.
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-30 Ters repo+ Takasbank para piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemleri %0-%2 aralığında olmalıdır.
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-30 TL cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
0-30 TL cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikaları
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-30 BIST 100 Endeksindeki, BIST Sürdürülebilirlik Endeksindeki ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payları
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
0-30
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-30
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
0-30
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-30
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-30
Vaad Sözleşmeleri
0-30 Vaad sözleşmeleri.Fon portföy değerinin %10'ununu aşamaz
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-40 Türk Lirası Cinsinden Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı(tutarının asgari %10?u altı ay ve daha uzun vadeli).Tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün %6?sını aşamaz.
Gelir Ortaklığı Senetleri
50-90 Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden gelir ortaklığı senetleri.
Türkiye Varlık Fonu ve/veya Altyapı Projelerine Yatırım Amacıyla Kurulmuş Şirketlerin İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları
10-50
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-30
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-30
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları
0-30

Fon Tutarı (TL)

5000000000

Toplam Pay Sayısı

500000000000

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler

Bilgi Mevcut Değil

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Fax e-Posta
Turgut Özal Millet Cad. No:7 34096 Aksaray / İstanbul 0 212 459 85 85 0 212 587 67 00 zefonhizmet@ziraatemeklilik.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Asuman Ümran Poyrazoğlu Emeklilik Yatırım Fonları Bölümü - Müdür 212 459 8560 a.poyrazoglu@ziraatemeklilik.com.tr
Ümit Çırasunlar Emeklilik Yatırım Fonları Bölümü - Yönetmen 212 459 8562 u.cirasunlar@ziraatemeklilik.com.tr

Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,002328 0,85 0,002328 0,85 0,95

Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı

İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 4.41 95.59
2019 5,18 94,82

Fon Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Cenk KURT Fon Kurulu Başkanı 25/07/2018 27 Hayır
Asuman Ümran POYRAZOĞLU Fon Kurulu Üyesi 06/01/2011 27 Hayır
Kadri Güner ÜÇER Fon Kurulu Üyesi 06/01/2011 24 Hayır
Gökçen Yaman AKGÜN Fon Kurulu Üyesi 24/01/2018 24 Hayır
Atakan BEKTAŞ Fon Kurulu Üyesi 26/02/2019 21 Hayır
Tankut Taner ÇELİK Fon Kurulu Üyesi 29/04/2019 27 Hayır

Fon Denetçisi

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Aslı ESMERAY 31/08/2018 5

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
F.Tinemis SARIHAN 10/09/2015 2008-2015 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./ Yönetmen,2015-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür 21 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları Lisansı
Fatma Özgül AVŞAR MUMCUOĞLU 10/09/2015 2006-2013 Ergo Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi, 2013-2014 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yöneticisi, 2014-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.-Hisse Senetleri Piyasası / Yatırım Fonları Portföy Yönetimi / Müdür 17 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları Lisansı
S.Ozan DOĞAN 03/04/2015 2010-2013 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş - Araştırma Departmanı, 04/2013-12/2013 TSPAKB-Araştırma ve İstatistik Departmanı, 2013-2015 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Araştırma Departmanı, 04/2015-12/2015 Fokus Portföy Yönetimi -Portföy Yönetimi,2015-Halen Ziraat Portföy Yönetimi/Yönetmen 9 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları Lisansı
Muhammed TİRYAKİ 01/08/2016 2010-2015 T.Garanti Bankası-Yatırım İşlemleri Müşteri Temsilcisi, Uzman - 2016 Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Uzman 9 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları Lisansı
G.Yaman AKGÜN 26/12/2017 2010-2011 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Finansal Piyasalar Daire Başkanlığı/Yönetmen/Menkul Kıymetler Masası, 2011-2017 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Finansal Piyasalar Daire Başkanlığı / Müdür/Yatırım Portföyü Masası, 2017-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Genel Müdür Yardımcısı 24 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları Lisansı
Kenan TURAN 04/04/2018 2010-2013 Tera Menkul Kıdemli Analist/Araştırma Bölümü-2013-2015 Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş./Müdür Yardımcısı/Araştırma, 2015-2018 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür/Araştırma Bölümü- 2018-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Genel Müdür Yardımcısı 15 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları Lisansı
Ümit YAĞIZ 18/09/2018 2011-2014 Çam Ecza Deposu A.Ş. Finansal Yatırım Uzmanı,2015-2016 Referans Menkul Değerler A.Ş.Müfettiş,03/2016-06/2016 Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İç Kontrol Uzmanı,2016-2018 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. İç Kontrol Uzmanı,2018-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi-Uzman 8 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları Lisansı
Serkan ŞEVİK 01/02/2019 2011-2014 Halk Portföy Yönetimi A.Ş,/Yönetici - 2014-2019 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş,/Yönetici-2019-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 26 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları Lisansı
Özkan BALCI 01/02/2019 2005-2007 TEB Yatırım A.Ş./Müdür-2007-2019 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür- 2019-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 24 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları Lisansı
Oğuzhan ÖZER 01/02/2019 2010-2014 Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş./Yetkili - 2014-2015 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş./Yönetmen- 2015-2017 Ünlü Yatırım Holding A.Ş /Yönetmen- 2017-2019 Halk Portföy Yönetimi A.Ş./Yönetmen-2019-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Yönetmen 9 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları Lisansı
Ayşe Seher AYDIN 01/02/2019 2008-2011 Tekstil Yatırım A.Ş./Yönetmen Yardımcısı,2011-2019 Halk Portföy Yönetimi A.Ş./Yönetmen,2019-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Yönetmen 13 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları Lisansı
Kerem YEREBASMAZ 01/02/2019 2007-2011 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş./Yönetmen,2011-2019 Halk Portföy Yönetimi A.Ş.Varlık Yönetimi/Müdür,2019-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 20 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları Lisansı
Cavit DEMİR 01/02/2019 2007- 2019 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür,2019-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 24 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları Lisansı
Zühal BAYAR 01/02/2019 1999-2012 Finansinvest/Yönetici,2014-2019 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş/Müdür, 2019-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 22 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları Lisansı

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil