ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kurucunun Unvanı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Kodu

TRYZHEM00170

Bağımsız Denetim Kuruluşu

KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Fonun Halka Arz Tarihi

02/01/2018

Fonun Süresi

Süresiz

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Bilgi Mevcut Değil

Eşik Değer

Eşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 2 .

Fonun Türü

Değişken Fon

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon'un değişen piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmesi esastır. Fon portföyü, yerli ihraççılar tarafından Türkiye'de veya uluslararası piyasalarda ihraç edilen faize dayalı olmayan yatırım araçlarından, kira sertifikalarından, Danışma Kurulu'nun İslami Finans prensiplerini esas alarak onayladığı ortaklık paylarından, katılım bankalarında açılan katılma hesaplarından, altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçları ile diğer kıymetli madenlerden ve Danışma Kurulu'nun icazet verdiği diğer para ve sermaye piyasası araçlarından oluşturulur. Fon risk değer aralığı 4-5 olacak şekilde yönetilir. Risk değeri Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hesaplanmaktadır.

Fonun Risk Aralığı

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Risk Değeri

5

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları

Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-100 Danışma Kurulu'nun İslami Finans Prensiplerini esas alarak onayladığı Ortaklık Payları.
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
0-100 Faizsiz menkul kıymetler.
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-100 Faizsiz menkul kıymetler.
Gayrimenkul Sertifikaları
0-5
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20 Katılım Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20 Danışma Kurulunun İcazet Verdiği Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20 Katılım Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20 Danışma Kurulunun İcazet Verdiği Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20 Danışma Kurulunun İcazet Verdiği Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz)
0-100
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25 Katılma Hesapları (TL/Döviz/Altına Dayalı).Katılma hesaba açılması halinde tek bir bankada değerlendirilecek tutar fon portföy değerinin %6?sını aşamaz.
Vaad Sözleşmeleri
0-10 Vaad Sözleşmeleri.
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-100 Gelir Ortaklığı Senetleri (TL/Döviz)
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz)
0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz)
0-100
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-100
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-100
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-100

Fon Tutarı (TL)

1000000000

Toplam Pay Sayısı

100000000000

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler

Bilgi Mevcut Değil

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Fax e-Posta
Turgut Özal Millet Cad. No:7 34096 Aksaray / İstanbul 0 212 459 85 85 0 212 587 67 00 zefonhizmet@ziraatemeklilik.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Asuman Ümran Poyrazoğlu Emeklilik Yatırım Fonları Bölümü - Müdür 212 459 8560 a.poyrazoglu@ziraatemeklilik.com.tr
Ümit Çırasunlar Emeklilik Yatırım Fonları Bölümü - Yönetmen 212 459 8562 u.cirasunlar@ziraatemeklilik.com.tr

Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,002328 0,85 0,002328 0,85 0,95

Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı

İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 4.21 95.79

Fon Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Cenk KURT Fon Kurulu Başkanı 25/07/2018 27 Hayır
Asuman Ümran POYRAZOĞLU Fon Kurulu Üyesi 06/01/2011 27 Hayır
Kadri Güner ÜÇER Fon Kurulu Üyesi 06/01/2011 24 Hayır
Gökçen Yaman AKGÜN Fon Kurulu Üyesi 24/01/2018 24 Hayır
Atakan BEKTAŞ Fon Kurulu Üyesi 26/02/2019 21 Hayır
Tankut Taner ÇELİK Fon Kurulu Üyesi 29/04/2019 27 Hayır

Fon Denetçisi

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Aslı ESMERAY 31/08/2018 5

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
F.Tinemis SARIHAN 10/09/2015 2008-2015 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./ Yönetmen,2015-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür 21 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları Lisansı
Fatma Özgül AVŞAR MUMCUOĞLU 10/09/2015 2006-2013 Ergo Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi, 2013-2014 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yöneticisi, 2014-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.-Hisse Senetleri Piyasası / Yatırım Fonları Portföy Yönetimi / Müdür 17 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları Lisansı
S.Ozan DOĞAN 03/04/2015 2010-2013 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş - Araştırma Departmanı, 04/2013-12/2013 TSPAKB-Araştırma ve İstatistik Departmanı, 2013-2015 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Araştırma Departmanı, 04/2015-12/2015 Fokus Portföy Yönetimi -Portföy Yönetimi,2015-Halen Ziraat Portföy Yönetimi/Yönetmen 9 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları Lisansı
Muhammed TİRYAKİ 01/08/2016 2010-2015 T.Garanti Bankası-Yatırım İşlemleri Müşteri Temsilcisi, Uzman - 2016 Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Uzman 9 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları Lisansı
G.Yaman AKGÜN 26/12/2017 2010-2011 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Finansal Piyasalar Daire Başkanlığı/Yönetmen/Menkul Kıymetler Masası, 2011-2017 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Finansal Piyasalar Daire Başkanlığı / Müdür/Yatırım Portföyü Masası, 2017-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Genel Müdür Yardımcısı 24 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları Lisansı
Kenan TURAN 04/04/2018 2010-2013 Tera Menkul Kıdemli Analist/Araştırma Bölümü-2013-2015 Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş./Müdür Yardımcısı/Araştırma, 2015-2018 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür/Araştırma Bölümü- 2018-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Genel Müdür Yardımcısı 15 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları Lisansı
Ümit YAĞIZ 18/09/2018 2011-2014 Çam Ecza Deposu A.Ş. Finansal Yatırım Uzmanı,2015-2016 Referans Menkul Değerler A.Ş.Müfettiş,03/2016-06/2016 Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İç Kontrol Uzmanı,2016-2018 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. İç Kontrol Uzmanı,2018-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi-Uzman 8 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları Lisansı
Serkan ŞEVİK 01/02/2019 2011-2014 Halk Portföy Yönetimi A.Ş,/Yönetici - 2014-2019 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş,/Yönetici-2019-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 26 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları Lisansı
Özkan BALCI 01/02/2019 2005-2007 TEB Yatırım A.Ş./Müdür-2007-2019 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür- 2019-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 24 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları Lisansı
Oğuzhan ÖZER 01/02/2019 2010-2014 Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş./Yetkili - 2014-2015 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş./Yönetmen- 2015-2017 Ünlü Yatırım Holding A.Ş /Yönetmen- 2017-2019 Halk Portföy Yönetimi A.Ş./Yönetmen-2019-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Yönetmen 9 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları Lisansı
Ayşe Seher AYDIN 01/02/2019 2008-2011 Tekstil Yatırım A.Ş./Yönetmen Yardımcısı,2011-2019 Halk Portföy Yönetimi A.Ş./Yönetmen,2019-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Yönetmen 13 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları Lisansı
Kerem YEREBASMAZ 01/02/2019 2007-2011 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş./Yönetmen,2011-2019 Halk Portföy Yönetimi A.Ş.Varlık Yönetimi/Müdür,2019-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 20 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları Lisansı
Cavit DEMİR 01/02/2019 2007- 2019 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür,2019-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 24 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları Lisansı
Zühal BAYAR 01/02/2019 1999-2012 Finansinvest/Yönetici,2014-2019 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş/Müdür, 2019-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 22 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları Lisansı

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil