NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEGİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kurucunun Unvanı

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

Fonun Faiz İçeriği

Faiz içerir

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Kodu

TRYNNHE00067

Bağımsız Denetim Kuruluşu

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Halka Arz Tarihi

12/02/2018

Fonun Süresi

SÜRESİZ

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Bilgi Mevcut Değil

Eşik Değer

Eşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 3 -

Fonun Türü

Değişken Fon

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon, portföyünün tamamını Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinden Fon izahnamesinin 2.4. maddesinde belirtilenlerin (asgari ve azami sınırlamalara uygun olmak şartı ile) tamamına veya bir kısmına yatırarak sermaye kazancı ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Fon?un varlık dağılımı önceden belirlenmez. Piyasalarda oluşabilecek fırsatlardan faydalanmak amacıyla fon portföyüne varlık alım satımında bulunulabilir. Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden türev araçlar ile ileri valörlü tahvil bono işlemleri dahil edilebilir. Fon, ?Agresif Değişken? tanımına uygun şekilde, Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber?de yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanacak risk değeri 5-7 aralığında kalacak şekilde yönetilir. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları alınmayacaktır.

Fonun Risk Aralığı

Agresif (5-7)

Fonun Risk Değeri

5

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları

Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-10 Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (Borsa dışı)
Ters Repo İşlemleri
0-10
Ters Repo İşlemleri
0-10 Ters Repo İşlemleri (Borsa dışı)
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-20 Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-20 Dövize Endeksli İç Borçlanma Araçları
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına ait Sermaye Piyasası Araçları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15

Fon Tutarı (TL)

1000000000

Toplam Pay Sayısı

100000000000

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler

Bilgi Mevcut Değil

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Fax e-Posta
Maslak Mah.Sümer Sok.Maslak Office Building No:4/92 34485 Sarıyer/İstanbul 212 334 05 00 212 346 38 30 FonveTakasOperasyonlari@nnhayatemeklilik.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Murat ATAR Birim Yöneticisi / Fon Kurulu Üyesi 212 334 05 49 murat.atar@nnhayatemeklilik.com.tr

Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,002328 0,85 0,002328 0,85 1,09

Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı

İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 20,13 79,87
2019 3,86 96,14

Fon Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Hüseyin Kerem Özdağ FON KURULU BAŞKANI 01/04/2019 21 Hayır
SEMA DOLAŞOĞLU FON KURULU ÜYESİ 17/03/2017 18 Hayır
CÜNEYT YÜNGÜL FON KURULU ÜYESİ / FON MÜDÜRÜ 17/03/2017 25 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı Hayır
MURAT ATAR FON KURULU ÜYESİ 17/03/2017 16 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı Hayır

Fon Denetçisi

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
EGEMEN HEPEYİLER 01/11/2019 10

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Göktürk Aydemir Ağustos 2019 ? (devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi /Müdür 1998- Ağustos 2019 (ING Portföy Yönetimi) / Müdür Yardımcısı
Burak Öztunç 2000 ? (devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi/Direktör
Tansel Kutlu Yılmaz 2006 -(devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi/Müdür

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil