YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FRWRD BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Kurucunun Unvanı

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa)

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Saklama Kuruluşu

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

ISIN Kodu

TRYYAPO00758

Bağımsız Denetim Kuruluşu

PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Değerleme Kuruluşları

BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

Danışmanlık Hizmeti Alınan Kuruluşlar

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Satış Başlangıç Tarihi

15/06/2023

Fonun Süresi

10 Yıl

Fonun Tasfiye Tarihi

15/06/2033

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
İlk 36 ay boyunca yılda iki kez; Alım Talimatı İhbar Dönemi (Saat 09:00 - 13:30). - 15 Mayıs-31 Mayıs - 15 Kasım-30 Kasım arası Alım Talimatı Gerçekleşme Tarihi 31 Mayıs'ı takip eden ilk iş günü 30 Kasım'ı takip eden ilk iş günü Katılma paylarının satışı Kurucu ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. tarafından yapılacaktır. 500000 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı hesabında yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırılır. Şu kadarki işgünlerinde saat 13:30'a kadar girilen alım taleplerinin nemalandırılması aynı gün, saat 13:30'dan sonra girilen talepler için nemalandırma ise takip eden iş günü başlar. Katılma payına ilişkin asgari işlem limiti 500.000 TL'dir. Fon'un paylarının satışa sunulduğu ilk takvim yılında geçerli olmak üzere, 01 Haziran-30 Haziran içerisinde de herhangi bir işgünü yatırımcılar katılma payı alım talimatı verebilirler. Katılma payları sadece Fon süresinin sonunda Fon'a iade edilebilir. Bunun dışında kalan sürelerde katılma payları Fon'a iade edilemez. Katılma paylarının nitelikli yatırımcılar arasında devri mümkündür.

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon'un yatırım stratejisi halka açık olmayan, büyüme potansiyeli yüksek, büyüme için kaynağa ihtiyacı olan, çeşitli sektörlerde verimlilik sağlayabilecek yenilikçi hizmet ve ürünler sunan veya sunmayı hedefleyen anonim ve limited şirketlere ortak olmak veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektir. Fon, girişim şirketi niteliğindeki limitet şirketlere de yatırım yapabilir. Yatırım tarihi itibari ile limitet şirket olan girişim şirketlerinin, ilk yatırım tarihini takip eden bir yıl içinde anonim şirkete dönüşüm işlemlerinin tamamlanması zorunludur.

Fon, Kurulun ilgili mevzuatınca belirlenen limitler dahilinde yatırım stratejisine uyan yurtdışında yerleşik girişim şirketlerine yatırım yapabilir.

Fon'un yatırım yapacağı şirketlerin seçiminde; şirketin etkin kurumsal yönetim yapısına sahip olması veya bu yapıya ulaşma potansiyelinin olması, şirket yönetim kadrosunun iş ahlakı ve profesyonel karar alma süreçlerine sahip olması, iş süreçlerinin pratikte uygulanabilir olması ve şirketin katma değer yaratma potansiyeline sahip olması, şirketin ölçeklenme imkânı taşıyan ve yenilikçi fikirlere sahip olması, şirketin rekabetçi ve sürdürülebilir ürünler veya hizmetler üretmesi gibi kriterler esas alınır.

Yatırımlardan çıkış stratejileri olarak, borçlanma aracı yatırımlarından itfa veya satış; ortak olmak veya şirket kurmak yoluyla yapılan yatırımlardan ise halka arz, kurucu ortağa satış, mevcut ortağa satış, stratejik ortağa satış, finansal yatırımcıya satış veya başka üçüncü tarafa satış gibi yöntemler kullanılacaktır.

Ayrıca Fon portföyünde yer alan girişim sermayesi yatırımlarının yönetiminde Fon İçtüzüğündeki yatırım sınırlamalarına uyulur.

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,005775 2,107875 20 Hedef getirinin üzerine çıkılması şartıyla Fon?a tahakkuk ettirilerek Kurucu tarafından Fon?dan tahsil edilir.

Fon Müdürü

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İsmi Durmuş 26/05/2010 25 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI,SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI

Fon Yatırım Komitesi Üyeleri

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Nursezil Küçük Koçak 2020/08-Devam Yapı Kredi Bankası, Grup Direktörü, Kurumsal ve Ticari Kredi Tahsis 2020/01-2020/07 Yapı Kredi Bankası, Direktör, Kurumsal/Proje Finansman ve İştirak Kredi Tahsis 2014-2020 Yapı Kredi Bankası, Direktör, Ticari Kredi Tahsis
Mehmet Kerem Baykal 2021- Devam - Yapı Kredi Portföy, Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi Hisse Senedi Fonları/Grup Müdürü 2019-2021 Yapı Kredi Portföy, Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi Hisse Senedi Fonları/Bölüm Müdürü 2017-2019 Yapı Kredi Portföy, Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi Hisse Senedi Fonları (/Müdür 2016-2017 Yapı Kredi Bankası, Yatırımcı İlişkileri Müdürü 2013-2016 Ak Portföy Müdür Yardımcısı TÜREV ARAÇLAR LİSANSI,SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI
Müge Peker 2020-Devam Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 2014-2020 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 2006-2014 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Sabit Getirili Menkut Kıymetler Grup Müdürü
Serkan Ülgen 2018- Devam Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. / Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı 2017?2018 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. / Perakende Bankacılık ve Kartlı Ödeme Sistemleri Grup Direktörü 2014-2017 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. / Bireysel, Platinum Bankacılık ve Kartlı Ödeme Sistemleri Grup Direktörü
Cahit Erdoğan 2021-Devam Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. / Ticari ve KOBİ Bankacılık Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 2013-2021 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. / Bilişim Teknolojileri ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı (COO)
Kaan Şakul 2021-Devam Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. / Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı 2016?2021 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. / Kurumsal Bankacılık Satış Yönetimi Başkanı 2014?2016 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. / Kurumsal ve Ticari Bankacılık Ürün Grupları Grup Direktörü
Yakup Doğan 2021- Devam Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. / Sınırsız Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı 2010?2021 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. / Alternatif Dağıtım Kanalları Genel Müdür Yardımcısı
Saruhan Yücel 2018-Devam Yapı ve Kredi Bankası A.Ş / Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 2012- 2018 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş / Bilanço Yönetimi ve Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Direktörü
Kürşad Keteci 2018-Devam Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. / Stratejik Planlama ve Yatırımcı İlişkileri Grup Direktörü 2017-2018 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. / Stratejik Planlama ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü 2016-2017 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. / Bütçe ve Planlama Direktörü
Özden Önaldı 2022-Devam Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. / İnsan Kaynakları Organizasyon ve İç Hizmetler Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 2016-2022 Koç Holding A.Ş. / Eğitim ve Gelişim Müdürü

Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Başar Eraksoy Yapı Kredi Portföy A.Ş. Bölüm Müdürü 12 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Fax e-Posta
Yapı Kredi Plaza A Blok Levent Beşiktaş/İSTANBUL 02123854848 info@ykportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
DEVRAN ŞİMŞEK Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Bölüm Müdürü 02123854846 info@ykportfoy.com.tr
BURÇİN DALBELER Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yöneticisi 02123854869 info@ykportfoy.com.tr
ATİLLA DURNAÖZ Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yönetmen Yrd. 02123854821 info@ykportfoy.com.tr

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

Bilgi Mevcut Değil

Diğer Hususlar

Performans ücretinin hesaplanma şekli

Tanımlar:


Kurucu: Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.'yi,

Fon: Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrd Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nu,

Fon Hizmet Birimi: Yatırım fonları ile ilgili operasyonel işlemleri gerçekleştirmekle yükümlü bölümü,

Fon Toplam Değeri: Fon portföyündeki varlıkların değerlenmesi neticesinde bulunan fon portföy değerine varsa diğer varlıkların ve alacakların eklenmesi ve borçların düşülmesi suretiyle ulaşılan ve her akşam Fon Hizmet Birimi tarafından açıklanan değeri,

Dağıtılan Dönemsel Temettü: Fon'un yatırımcılara dağıttığı o döneme ait temettü miktarını,

Kümüle Dağıtılan Temettü: Fon süresi boyunca Fon'un yatırımcılara dağıttığı toplam temettü miktarını,

Eşik Toplam Değer: Fon süresi boyunca, Fon'a müşteriler tarafından yatırılan tutarların Fon'un kıstas değeri olan USD cinsinden BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi getirisi ile ilerletilmiş halini,

Temettü Sonrası Eşik Toplam Değer: Fon süresi boyunca, Fon'a müşteriler tarafından yatırılan tutarların Fon'un kıstas değeri olan USD cinsinden BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi getirisi ile ilerletilmiş ve varsa Fon süresi boyunca kümüle dağıtılan temettü miktarının düşülmüş halini

ifade eder.


Performans Ücret Oranı: %20 olarak dikkate alınır.

Performans Ücreti Tahakkuku (Matrahı): Bir önceki günün Fon Toplam Değeri ile bir önceki günün temettü sonrası eşik toplam değeri arasındaki farkın pozitif olması durumunda, aradaki farkın performans ücret oranı (%20) ile çarpılmış halidir.

Fon'dan Nakit Kesilecek Performans Ücreti: Temettü dağıtıldığında ve Kümüle dağıtılan temettü ile Eşik toplam değer arasındaki farkın pozitif olması durumunda, aradaki farkın Performans ücret oranı (%20) ile çarpılmasıyla hesaplanır. Bu miktar performans ücreti olarak Fon'dan kesilerek Kurucu'ya ödenir.


Kurucu, yönetim ücretinin yanı sıra, Fon Toplam Değeri'nin Temettü Sonrası Eşik Toplam Değer'in üzerine çıkılması ve Kümüle Dağıtılan Temettü Miktarı'nın Eşik Toplam Değer'den yüksek olması durumunda, Fon'dan "Performans Ücreti" tahsil eder.


Hesaplama Yöntemi ve Açıklamalar:

GYSF Tebliği'nin 24. Maddesinde yer alan esaslar dahilinde Kurucu tarafından performans ücreti Fon'a tahakkuk ettirilecek ve Fon'dan tahsil edilecektir.

Fon'a performans ücreti tahakkuku yapılabilmesi için bir önceki günün Fon Toplam Değeri ile yine bir önceki günün Temettü Sonrası Eşik Toplam Değeri arasındaki farkın pozitif olması gerekmektedir. Aradaki bu pozitif farkın performans ücret oranı (%20) ile çarpılmış hali, o gün itibariyle Fon'a yansıtılması gereken Performans Ücreti Tahakkuku'dur. Her gün hesaplanan Performans Ücreti Tahakkuku miktarı kadar Fon bilançosunda karşılık ayrılacak, Fon'dan nakit çıkışı gerçekleşmemekle birlikte Fon bilançosunda borçlar kaleminde izlenen tahakkuk miktarı kadar Fon Toplam Değeri düşecektir. Böylece Fon'un teorik olarak hesaplanan performans ücretinden arındırılmış performansı takip edilebilecektir.

Her günün sonunda, Performans Ücreti Tahakkuku'nun alabileceği azami değer 0 TL'dir. Diğer bir deyişle Performans Ücreti Tahakkuku gün sonlarında asla pozitif bir değer alarak Fon'a kaydi bir alacak yaratıp Fon Toplam Değeri'ni yükseltemez. Ancak Performans Ücreti Tahakkuku günlük olarak hesaplanacağı için Fon Toplam Değeri ile Temettü Sonrası Eşik Toplam Değer arasındaki fark her gün değiştikçe Performans Ücreti Tahakkuku rakamı da günlük olarak değişecek ve borçlar kısmında izlenen bu değişim Fon Toplam Değeri'ni artırabilecektir.

Fon'dan nakit olarak performans ücreti kesilebilmesi için Fon'un temettü dağıtması ve Kümüle Dağıtılan Temettü ile Eşik Toplam Değer arasındaki farkın pozitif olması gerekmektedir. Aradaki fark pozitif ve Fon temettü dağıtıyorsa, Fon'un temettü dağıttığı gün itibariyle bu farkın performans ücret oranı (%20) ile çarpılmış hali Fon'dan performans ücreti olarak tahsil edilerek Kurucu'ya ödenecektir. Tahsil edilen performans ücreti, Fon'da o zamana kadar birikmiş Performans Ücreti Tahakkuku'ndan mahsup edilecektir.