ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı

ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FON

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FON

Kurucunun Unvanı

ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1 ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Kodu

TRYALBT00036

Bağımsız Denetim Kuruluşu

HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası Fonun Halka Arz Tarihi
1 26/08/2022

Fonun Süresi

SÜRESİZ

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Alım: BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Kurucu-TEFAS 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Repo-Ters Repo ve/veya Para Piyasası Fonunda nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde ise nemalandırmada dağıtıcı kuruluş tarafından belirlenecek olan yatırım aracı kullanılır.
Satım: BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Kurucu-TEFAS 1

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.allbatrossportfoy.com Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araçlar, swap sözleşmeleri, varantlar, sertifikalar dahil edilebilecektir. Fona, korunma amaçlı olduğu gibi yatırım amacıyla da bu işlemler yapılabilecektir.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi Risk Değeri
- Fonun yatırım amacı orta ve uzun vadede TL bazında mevduatın üzerinde getiri sağlamak olup tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir. 4

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1Aylık Mevduat TL Endeksi 100

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00342465 1,25

Fon Müdürü

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Aydın Çelikdelen 01/12/2015 24 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İbrahim Başügüdücü 17 Sermaye Piyasaı Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı
Orçun Berkay Kaya 6 Sermaye Piyasaı Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı
Mustafa Başalp 13 Sermaye Piyasaı Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı
Oğuzhan Özer 13 Sermaye Piyasaı Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı
Filiz Özcan 16 Sermaye Piyasaı Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı
Atakan Açıkgöz 6 Sermaye Piyasaı Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Fax e-Posta
Adalet Mah.Şehit Polis Fethi Sekin Cad.No:6 K:20 Bayraklı -İzmir 0 850 307 90 12 0 850 307 91 12 info@allbatrossportfoy.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Günseli Kocaman Fon Satış ve Pazarlama Müdürü 0 539 896 51 61 g.kocaman@allbatrossportfoy.com

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil